Holtrop

Anne Holtrop

*1977, Nizozemí
Kerkstraat 113, NL-1017 GD Amsterdam
+31 (0)6 247 00 248
mail@anneholtrop.nl
Hlavní obrázek
Biografie
Anne Holtrop vystudoval v roce 2005 na architektonické akademii v Amsterodamu, kde také žije a pracuje. Pro svoji tvoru získal řadu grantů od Holandské nadace pro vizuální umění, design a architekturu a v roce 2008 získal od Kulturní nadace prince Bernharda Cenu Charlotte Köhlerové za architekturu. Kromě architektonické praxe také redaktorem nezávislého architektonického časopisu OASE, hostujícím přednášejícím, externím kritikem uměleckých a architektonických škol a zakladatelem INSIDE, nového magisterského studia na Královské akademii umění v Haagu.