Jessen

Anna Jessen

*1967 - Kostnice, Německo

jessenvollenweider architektur

Clarastrasse 2, CH-4058 Basilej
+41 61 686 96 36
+41 61 686 96 30
mail@jessenvollenweider.ch
Hlavní obrázek
Biografie
1987-94 - studium architektury na TU v Mnichově, GSD Harvard University v Bostonu a ETH v Curychu (diplom)
1995-98 - spolupráce s basilejskou kanceláří Diener & Diener Architekten
od 1998 - spolupráce s Ingemarem Vollenweiderem
1999 - založení kanceláře jessenvollenweider architektur
2000-05 - odborná asistentka u prof. Ivana Reimanna na Ústavu veřejných staveb TU v Drážďanech
2006 - publikování knihy «dresdner morphologien I-III, atlas dresden»
2008 - členka BSA (Svaz švýcarských architektů)
2011 - profesorka prostorové tvorby a arch. navrhování na TU Darmstadt

Realizace a projekty