Biografie
Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Od roku 2009 je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov.

Realizace a projekty