Gessner

Albert Gessner

*19. 3. 1868Aue, Německo
2. 5. 1953Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Albert Gessner byl německý architekt a vysokoškolský pedagog. Studoval architekturu vysoké škole technické v Drážďanech a berlínském Charlottenburgu. Během tříleté praxe v ateliéru Kayser & von Grossheim strávil navštěvováním kurzů středověké a renesanční architektury a poznávacími cestami po Německu a do Itálie. V roce 1896 se stal spolupracovníkem Alfreda Messela. S nástupem hospodářské krize strádal trh s nemovitostmi, ale zároveň jeho tvorba sklízela uznáni a přispěla k řadě členství (Pruská akademie věd). 1925-37 působil jako mimořádný profesor na vysoké škole technické v Berlíně, 1926 byl zvolen do předsednictva Německého svazu architektů. Od 20. let začal angažovat v politice. Obával se internacionalizace architektury v podobě L.M. van der Rohe nebo W.Gropia. V reakci na architektonické sdružení Der Ring (Kruh) založil proti-skupinu Der Block (Blok), což vedlo v roce 1932 k jeho vstupu do NSDAP. V roce 1948 byl Gessner denacifikován, ale již nezískal žádné další zakázky.