Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Stanovisko Evropské komise k normám se shoduje s postoji ČKA
Stanovisko Evropské komise k normám se shoduje s postoji ČKA

Česká komora architektů (ČKA) zastává dlouhodobě stanovisko, že by postupování podle technických norem nemělo být pro projektanty ani výrobce povinné. Normy by měly být pouze odborným doporučením. Zároveň upozorňuje, že všechny zákony, vyhlášky i další předpisy mají být přesné, stručné a účelné. V těchto bodech se komora ztotožňuje s názorem Evropské komise, která kromě jiného ve svém lednovém vyjádření také tvrdí, že nesoulad návrhu nebo výrobku s technickou normou nemusí vždy znamenat nebezpečnost.

Evropská komise zastoupená viceprezidentem Günterem Verheugenem se v lednu letošního roku vyjádřila v notifikačním řízení k českému návrhu vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavu (OTP). Všimla si, že se v některých částech předpisu objevují odkazy na technické normy a tím je stanoveno jejich povinné dodržování. Na tuto skutečnost upozorňovala opakovaně také ČKA ve svých stanoviscích a připomínkách právě k novému znění této vyhlášky ke stavebnímu zákonu, kde komora našla dokonce více než sedmdesát přímých a nepočítaně nepřímých (odvozených) odkazů na normové hodnoty.

Chceme-li uvést konkrétní případ zezávaznění technické normy v českém návrhu vyhlášky, stačí si přečíst ustanovení o provedení výtahů, u nichž je předepsáno povinné používání evropských norem pro jejich instalaci a rozměry. Komise v souvislosti s tímto nálezem zdůraznila, že podle platné směrnice nesmějí členské státy na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh a do provozu výtahům nebo bezpečnostním komponentům, které splňují ustanovení směrnice o výtazích. Výrobci i projektanti sice musí dodržovat evropské směrnice, ale dle názoru Evropské komise toho lze dosáhnout i jinými způsoby než povinným souladem s technickými normami. Každý by měl mít možnost zvolit si mezi postupem podle normy nebo vlastním inovativním řešením. „Členské státy EU by neměly předepisovat závaznost evropských technických norem, přestože dodržování těchto opatření zakládá předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovenými ve směrnici o výtazích. Nesoulad výrobku s evropskou technickou normou ještě nezakládá jeho nebezpečnost,“ píše k ustanovení v české vyhlášce Günter Verheugen.

Přestože ČKA na neodůvodněnou závaznost norem stále upozorňuje, samozřejmě považuje za naprosto nutné, aby výrobky vyhovovaly požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti. Nemusí však být v souladu s normovými hodnotami. Ostatně i zde se ČKA shoduje s názorem Evropské komise, stejně jako v důrazu na zjednodušení a zkvalitnění národní legislativy prostřednictvím větší přesnosti, srozumitelnosti a účelnosti jednotlivých předpisů.

Česká republika musí opravit návrh vyhlášky OTP podle požadavků Evropské komise a do poloviny dubna 2009 informovat o svých krocích. Znamená to, že text musí vyhovovat ustanovením týkajícím se volného pohybu zboží na vnitřním trhu Evropské unie a neporušovat také směrnici o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů i další smlouvy.

Kromě diskutabilního odkazování na normy existuje ještě další nešvar současné české legislativy týkající se stejné problematiky. A to zpoplatnění jakýchkoliv tištěných norem i přístupu k jejich digitální podobě. Pokud už stát ukládá povinné užití technických norem, musí k nim zajistit pro všechny bezplatný přístup, jak to stanovuje zákon. Proti stávajícímu systému vystoupil v lednu také ombudsman Otakar Motejl, podle jehož názoru odporuje zavedená praxe ústavním principům, dle nichž musí být závazné právní normy přístupné zdarma všem.

V současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj zcela nové znění vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Česká komora architektů i Česká komora autorizovaných inženýrů byly přizvány do týmu sestavujícího tento nový předpis. Mohlo by se tak snad podařit minimalizovat a možná i úplně odstranit odkazy na normy ve vyhlášce v míře absolutně nezbytné, případně uvést stávající normové hodnoty přímo ve vyhlášce a zamezit tak pozdějšímu připomínkování a kritice ze stran odborné veřejnosti.

> K tématu též text na stránkách České komory architektů
Zdroj: Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů
Vložil: Tisková zpráva, 23.02.09 10:05
Návštěvnost: 5144 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.