Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Výstavba města projevem současného života
Oldřich Tyl
Přehlížíme-li realisované výsledky novodobé stavby měst přicházíme k poznání, že ve velmi málo případech vytvořeny byly hodnoty odpovídající přítomnosti. Současný život nenašel dosud ve stavbě měst svůj syntetický obraz, jako ho našel ve výtvarném umění, zvláště filmu, architektuře, malířství a plastice a zdá se, že cesty, které by vedly částečně k realisacím, dosud nastoupeny nebyly.
V disharmonickém zjevu amerických měst, hlavně city, v průmyslových a obchodních centrech, kde potřeby života byly silnější než nivelisující ruka úřadů, tvoří se primitivní nevypracované hodnoty a dávají se impulsy k příštímu řešení. Stavba měst neuvědomila si dosud hodnotu prvků i rytmus skladby současného života.
Města svými nevhodně organisovanými správami a výkonnými orgány nemohla tvoření nových hodnot podporovati.
Průběhem desítiletí změnily se názory na úkoly a poslání měst diametrálně. Dříve kolonisační jednotky stávají se článkem tak zvaných územních řešení, do kterých se včleňují přirozeně svojí hospodářskou nesoběstačností a přičleňují k svému organismu oblasti průmyslové a zemědělské. Disposice jak měst, tak i jejich zájmových oblastí hledí se upraviti dle zákonu oekonomie. Nové dopravní prostředky stanoví maximálně přípustné vzdálenosti distriktů výrobních a obytných.
Zájmové oblasti přestávají míti formu kruhu a mění se v různotvárné a složité formy hvězdicové, jichž cípy sledují komunikační linie. Rychlé dopravní prostředky aero, rychlodráhy, auta i omnibusy dávají nové dosud nezhodnocené impulsy k tvoření ideálu otevřených prostorů, které odpovídají cítění člověka dneška. Jak dlouho byly nevhodně aplikovány a dosud se aplikují Sitteovy prostory uzavřené. prostory historických měst. Moderními prostředky dopravními přistupuje ku druhým komposičním prvkům nový kinetický element, který stává se záhy dominující složkou. Stal se již dominujícím v centrech, rovněž jako pohyblivé noční reklamy, které často překrývají svojí kontrastní komposicí akademicky řešená průčelí. Nové výrobní metody nutí jednotlivce ku kolektivní práci a seriové výrobě, zajímavé je však poznání, že tyto metody přispívají k individualisaci soukromého života. Moderní člověk žádá jako protiváhu svého mechanisováného a zespecialisovaného zaměstnání kontrastnější prostředí, ve kterém se pohybuje.
Nachází je jak v příkrém vnikání spojitých parkových pásem i zemědělských oblastí do kamenných polí města, tak i v kontrastu výškového zastavení city a obytných čtvrtí. Ku kontrastním řešením přispělo nepřímo i studium intensity a kvality osvětlení k různým účelům a v různých dobách ročních i požadavky hygieny, které vedou k odstranění uzavřených bloků a přispívají k  novým možnostem tvarovým.
Úvahy o hledání nových prvků a hodnot jako důležitých jednotek pro stavbu měst budou tvořiti ještě novou doktrínu, která doplní nynější obsáhlé teorie - které samy nemohou vytvořiti syntetický obraz odpovídající životu.
Stavitelé měst dosud nepokusili se zpracovati impulsy, které jim dává struktura dnešního života, specielní práce národohospodářů a psychologů - analytiků k  výsledné skladbě současného města.
Stavba IX, 1930-1931, s. 8-9.
Autor: Jakub Potůček, 10.01.07 00:25
Návštěvnost: 5934 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.