Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Kritická zpráva o účasti architektů na revitalizaci bývalé Baťovy továrny ve Zlíně
Ing. arch. Ivan Bergmann
Východní část bývalé Baťovy továrny, stejně jako celý areál, je součástí Městské památkové zóny a územním plánem je definována jako plocha městského centra. Dominantním objektem je 21. správní budova (bývalý Baťův mrakodrap), který byl v letech 2002-2004 úspěšně obnoven na sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu, včetně  objektu vícepodlažních garáží v nové budově č. 11. Investorem obou staveb byl Krajský úřad ZK. 21. budova je kulturní památkou (seznam ÚSKP č.1894). Autoři: ing. arch .L. Pastrnek, ing. arch. I. Bergmann, ing. P. Všetečka.
S obdobným úspěchem byla zrekonstruována budova č. 23 v majetku Statutárního města Zlína na Podnikatelský inkubátor. Domnívám se, že tato stavba může sloužit jako vzor pro rekonstrukce dalších továrních objektů. Autoři: ing. arch. P. Mudřík, ing. arch. P. Míček.

V současné době se připravuje nebo již probíhá několik dalších investičních akcí v areálu.
Budovy č. 14. a 15., které jsou v majetku Zlínského kraje, se rekonstruují na sídlo krajských kulturních institucí pod názvem 14-15 Baťův institut. Jejich prostory bude využívat galerie výtvarných umění, muzeum a knihovna. Na podkladě vítězného návrhu z mezinárodní architektonické soutěže zpracoval projektovou dokumentaci atelier A.D.N.S Production s.r.o. Kvalitní architektonický návrh se zcela jistě projeví stejně kvalitně ve výsledné realizované podobě při současném citlivém respektování industriálního charakteru obou továrních budov.

Bývalé slavné koupaliště "Baťák", které bylo v bezprostředním sousedství 14. a 15. budovy a které by ve spojení s jejich novou funkcí vytvořilo mimořádně atraktivní veřejný prostor, se nepodařilo zachránit a v současné době se jeho pozůstatky asanují. Jeho slavná éra z konce třicátých let a Filmových žní za protektorátu s Adinou Mandlovou, Vlastou Burianem, Františkem Filipovským, je tak nenávratně ke škodě veřejnosti, kterou bylo hojně využíváno do osmdesátých let, ukončena. Pozemek ve vlastnictví města byl prodán Univerzitě T. Bati, která na něm začíná stavět budovu Laboratorního centra fakulty technologické UTB, autorem projektu je dvorní architekt univerzity ing. arch. Vladislav Vrána, Atelier 2002, Brno.
V tomto případě se nechci ani nemohu vyjadřovat k vlastní architektuře - na rozdíl od veřejné prezentace projektu A.D.N.S. arch. Sonlajtnerem, která se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti, o této budově nikdo nic neví. Chci pouze subjektivně poukázat na omyl urbanistický, tato neveřejná budova se ocitne ve vstupu - bráně do továrního areálu a zacloní veřejnou instituci galerie a muzea.

Nejcitlivější téma je v současné době projekt, připravovaný společností Cream uzavřený investiční fond a.s., která je m.j. vlastníkem více továrních budov v areálu, na realizaci velkého obchodně-administrativního centra na místě dosud stojících budov 24,25 a 26 z třicátých let. Tyto budovy, s nezaměnitelnou industriální "baťovskou" podobou, mají být asanovány. Sloučením zastavěných ploch a prostorů mezi nimi až do úrovně 4.NP má vzniknout nový objekt, který nerespektuje základní urbanistickou strukturu areálu a naruší základní kompoziční principy definované Baťovými architekty a respektované do dnešní doby. Přesto, že tento projekt je zatím zřejmě ve fázi investičního záměru, investor již požádal o asanační výměr. Pod více či méně propagačním materiálem projektu, nad jehož hesly ..."naše záměry respektují původní architekturu" ... "naším cílem není demolice" ... "co může stát proti našim myšlenkám"... se můžeme pouze pousmát, je podepsána společnost CMC ARCHITECTS (Akad. arch. Vít Máslo, Dipl. arch. David R. Chisholm). Ačkoliv se prezentují mnoha vítěznými arch. návrhy (jejich rekonverze bývalého parního mlýna v Holešovicích byla oceněna Stavbou roku 2009), považuji jejich přístup k "revitalizaci" budov 24, 25, 26 za naprosto necitlivý a komerčně podbarvený.
Stejný investor vlastní budovu č. 34 (bývalý centrální sklad obuvi, autor Vladimír Kubečka, rok 1947-1955), vynikající konstruktivistickou architekturou, která je dodnes v autentickém stavu a patří vedle Baťova mrakodrapu, Památníku T. Bati a Kolektivního domu ke skupině dominant města. V tomto případě se jedná o zamýšlené vnější zateplení objektu, které zcela degraduje proporcionalitu, architektonické vztahy a řemeslnou autenticitu detailů fasády. U obdobných význačných realizací, např. u mrakodrapu, u 14. a 15. budovy bylo použito zateplení zevnitř a byla tak zachována potřebná autenticita architektury fasád. Autorem projektu vnějšího zateplení je autorizovaný architekt ing. arch. Zbyněk Margetík (ČKA 02839) a na stavbu bylo vydáno (zatím nepravomocné) stavební povolení.

Mimo architektonickou kritiku je skutečnost, že ačkoliv na výše uvedené projekty, týkající se budov 24, 25, 26 a 34 vydal Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž nesouhlasná stanoviska, příslušný orgán státní správy OK MMZ tato vyjádření nerespektoval.

Ve Zlíně, 15.03.2012 Ing. arch. Ivan Bergmann (ČKA 00169)
Kamenná 3845, 760 01 Zlín
Zdroj: Ivan Bergmann
Vložil: Jan Kratochvíl, 16.03.12 10:00
Návštěvnost: 6476 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
UTB petikes 16.03.12 12:55
vizošky imho 17.03.12 21:17
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.