Škola v čase / Čas ve škole (I. + II.)

Anketa mezi absolventy oboru architektura na ČVUT 1945 – 2010

Vložil
Jiří Horský
13.04.2011 07:00
snímek Ivan Němec

Nedávné přestěhování studentů a pedagogického sboru Fakulty architektury ČVUT logicky nasměrovalo pozornost především k nové budově v Thákurově ulici č. 9. Neodmyslitelnou podmínkou každého přesídlení je nicméně také opuštění budovy staré, která v sobě – a to bez ohledu na svou podobu – kumuluje paměť předchozích let. Zabydlování novostavby je tedy kromě přenosů fyzických také transferem vědomí…
To vše nabízí prostor mimo jiné k zamyšlením nad dobou a prostředím výuky v pověstném „Áčku“, v němž se adepti oboru vzdělávali celé čtyři dekády, ale také ke vzpomínkám, které se vztahovaly k budově „Zikovky“, kde se obor vyučoval dokonce dvaasedmdesát let.
Využili jsme proto významného okamžiku a požádali některé z absolventů Fakulty architektury a dřívější Fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT o skicu atmosféry svých „studijních časů“…
Jejich odpovědi řadíme podle roku dokončení studia.

Pokračování ankety mezi absolventy z let 1978 2010 bude zařazeno 12. dubna 2011.

OTÁZKY

—— Jaké společenské téma si vybavujete v roce vašeho absolutoria?
—— Vzpomenete si, kterou architektonickou otázku jste považoval v té době za důležitou, případně jakou otázku vám kladla vaše diplomová práce?
—— Ovlivnil některý z učitelů významněji váš náhled na obor?
—— Uvažujete-li o škole architektury „budoucnosti“, jaký rys by měla (pře)nést ze školy, do které jste chodil?

anketa převzata z bulletinu FA ČVUT Alfa, číslo 3-4, 2011
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krajina posedlá tmou
Vích
05.04.11 01:51
zobrazit všechny komentáře