Prezentace archeologických nálezů v Přerově

Jednokolová veřejná anonymní architektonicko-urbanistická projektová soutěž

Vložil
Jan Kratochvíl
22.02.2014 18:12
Soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení veřejného prostranství s archeologickými nálezy základů kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské v lokalitě Na Marku, která se nachází na rozhraní městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Jedná se o pozemky parc. č. 4951/3, 4953, 4954, 237, 238, 4955, k.ú. Přerov, které se nacházejí v lokalitě ohraničené ulicemi Spálenec, Mostní a Na Marku, v blízkosti řeky Bečvy. Podmínkou je zachování stávající nově zbudované zpevněné plochy na pozemku p. č. 238, k. ú. Přerov.

Předpokládané ceny a odměny celkem: 100tis. Kč
 
Porota:
Ing. arch. Pavel Šimeček, nezávislý
Ing. arch. Jana Puchalská, nezávislý
Ing. arch. Ladislav Palko, nezávislý
Mgr. Zdeněk Schenk, člen Zastupitelstva města Přerova
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, členka Zastupitelstva města Přerova

Náhradníci
Mgr. Miroslava Švástová
PhDr. Jiří Lapáček
Ing. arch. Jiří Vrbík, nezávislý
0 komentářů
přidat komentář