Nová Kežmarská chata

verejná anonymná architektonická súťaž

Vložil
Jan Kratochvíl
28.02.2014 11:50
Soutěže

Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom novej Kežmarskej chaty v povedomí širokej verejnosti.

Na ceny a odmeny určuje vyhlasovateľ sumu 7.000 € (slovom sedemtisíc eur).

Zloženie poroty
Riadni členovia poroty:
Doc. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty architekt, publicista, Praha, ČR
Ing. arch. Ľubomír Závodný architekt, hosť. prof. Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, SR
Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna architekt, publicista, Nová Lesná, SR
Ing. arch. Miloslav Neumann architekt, horolezec, publicista, Kežmarok, SR
Dalibor Kišš podpredseda o.z. Kežmarská chata, Ružomberok, SR
Ing. Jozef Holjenčík, PhD. predseda Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, súdny znalec v oblasti energetika a elektrotechnika, Martin, SR
Ing. Jan Žemlička – expert na ekologické, energeticky sebestačné a solárne budovy Fakulta architektury Českého vysokého učení technického, Praha, ČR

Náhradníci poroty:
Ing. Arch. Pavol Paňák architekt, Bratislava, SR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD, architekt, Bratislava, SR
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
odkaz k sutaznym podmienkam
dylino
01.04.14 10:19
zobrazit všechny komentáře