Městská knihovna Písek, Alšovo nám.

Jednokolová architektonicko-výtvarná a designová projektová soutěž

Vložil
Jan Kratochvíl
09.02.2014 15:23
Soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-výtvarného návrhu stavebních úprav, designového řešení interiéru (včetně mobiliáře) a návrhu stavebních úprav dvorní části stávajícího objektu č. p. 75 – 77 pro funkci Městské knihovny Písek při dodržení daného upřesňujícího zadání (stavebního programu), jež je nedílnou přílohou soutěžních podmínek.

Předpokládané ceny a odměny celkem: 330 tis. Kč
 
Porota:
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. (nezávislý porotce)
Ing. arch. Tomáš Brix (nezávislý porotce)
Ing. arch. Jaromír Kročák (nezávislý porotce)
Ing. Martin Svoboda (nezávislý porotce)
JUDr. Ondřej Veselý (závislý porotce – starosta města Písek)
Ing. Tomáš Franců (závislý porotce – zastupitel města Písek)
Mgr. Roman Dub (závislý porotce – ředitel MěK Písek)
 
Náhradníci poroty:
Ing. arch. Vratislav Vokurka (nezávislý porotce)
Ing. arch. Marta Slámova (nezávislý porotce)
Ing. arch. Radek Boček (závislý porotce – zastupitel města Písek)
Mgr. Hana Rambousová (závislý porotce – zastupitel města Písek)
0 komentářů
přidat komentář