Centrum pro seniory v Táboře

architektonická soutěž o návrh

Vložil
Jan Kratochvíl
28.04.2014 22:23
Soutěže

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu budovy centra s domovem pro seniory se zvláštním režimem, s byty zvláštního určení a s prostory pro poskytovatele sociálních služeb na pozemcích bývalých garáží ZZS Tábor v prostoru před nemocnicí. Podrobnější specifikace je obsažena v „Zadávacích podmínkách“, které jsou součástí podkladů poskytovaných soutěžícím.
Předpokládané náklady na novostavbu budovy centra pro seniory činí 90 mil. Kč bez DPH.

Členové poroty
 
Řádní členové poroty

Ing. arch. Irena Šestáková, autorizovaný architekt Praha - nezávislý člen poroty
Akad. arch. Martin Pinc, autorizovaný architekt Jáchymov – nezávislý člen poroty
Ing. arch. Martin Kraus, autorizovaný architekt Tábor – nezávislý člen poroty
Ing. Jiří Fišer, starosta Města Tábor- závislý člen poroty
Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor - závislý člen poroty
 
Náhradníci poroty
Ing. arch. Petr Šíma, autorizovaný architekt České Budějovice – nezávislý náhr. poroty
Mgr. Lucie Manková, ved. odboru sociálních věcí MěÚ Tábor – závislý náhr. poroty
 
Přizvaní odborní znalci
PhDr. Jaroslava Kotalíková, ředitelka G-centra, Tábor
Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor
Mgr. Jana Linhartová – manažer sociálních služeb, Praha

Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 400.000 Kč
2. cena se stanovuje ve výši 260.000 Kč
3. cena se stanovuje ve výši 140.000 Kč
0 komentářů
přidat komentář