Zemřel Bruce Brooks Pfeiffer

Vložil
Jan Kratochvíl
02.01.2018 21:00
Scottsdale - V neděli 31. prosince zemřel americký architekt a znalec díla Franka Lloyda Wrighta Bruce Brooks Pfeiffer (87). Většinu svého života pracoval jako správce archivu v Nadaci Franka Lloyda Wrighta. Je autorem a spoluautorem více jak padesáti publikací o FLW a jeho architektuře.


Devatenáctiletý Bruce nastoupil jako učeň do Wrightem založené školy architektury v rámci Taliesin Fellowship. V roce 1956 odešel do Paříže, kde studoval architekturu na École Nationale Superiéure des Beaux-Arts. Po Wrightově smrti v roce 1959 se stal ředitelem Archivu nadace FLW a začal katalogizovat pozůstalost čítající tisíce výkresů, kreseb, rukopisů, dopisů a dalších dokumentů. Prostřednictvím tohoto bádání se stal dokonalým znalcem Wrightova architektonického odkazu. Jeho neocenitelná pomoc při zpřístupňování archivních materiálů napomohla práci mnoha lidí v oblasti památkové péče a uměnovědného výzkumu.

Kromě shromažďování a třídění obrazových materiálů se zabýval také Wrightovým teoretickým dílem. Výsledkem jeho kritické práce je mimo jiné vydání pěti svazků Frank Lloyd Wright: Collected Writings (1992). Dílem, kterým vyvrcholila Pfeifferova dokumentační práce, je soubor tří masivních knih Frank Lloyd Wright: The Complete Works (vydal Taschen v roce 2009). Posledním Pfeifferovou knihou je Život Olgivanny Lloyd Wright (ORO Editions, 2017).

Pfeifferovo úmrtí je hlubokou ztrátou pro komunitu obdivovatelů Wrightova odkazu, který pomáhal po dlouhá léta celosvětově šířit.
0 komentářů
přidat komentář