V soutěži na areál výstaviště zvítězili Rada a Rak

Zdroj
Kancelář architekta města Brna
Vložil
Tisková zpráva
23.01.2018 18:25
Brno

Najít řešení pro areál brněnského výstaviště, které umožní rozvoj veletržní činnosti a oživí jeho méně využívané části - to bylo úkolem mezinárodní urbanistické ideové soutěže vyhlášené městem Brnem v květnu 2017. Organizátorem soutěže byla Kancelář architekta města. Do druhého kola soutěže postoupily z dvaceti celkem čtyři návrhy, které jejich autoři dále rozpracovali. V polovině ledna ocenila nejlepší návrhy odborná porota. Rada města Brna dnes odsouhlasila výsledky soutěže.

První cenu porota neudělila. Druhou cenu získal návrh brněnských architektů Milana Raka a Pavla Rady z projektových kanceláří Archteam a RadaArchitekti. Třetí cena byla udělena architektům z ateliéru AiD team.

"Výběr mezi dvěma oceněnými návrhy nebyl jednoduchý, každý z nich má odlišný pohled na možné urbanistické řešení areálu výstaviště. Porota neudělila první cenu, protože žádný z návrhů nevyřešil optimálně zadání soutěže, což je způsobeno především složitostí území výstaviště a jeho okolí," upřesnil městský architekt Michal Sedláček, který byl zároveň členem poroty.

Cílem soutěže bylo najít řešení, které umožní jak úspěšné pokračování veletržních funkcí areálu, tak rozvoj méně využívaných částí a větší přiblížení areálu široké veřejnosti pro každodenní využití. Zadání se týkalo také přilehlého území vozovny dopravního podniku, vodáren i rekreačního areálu Riviéra.

"Ideová urbanistická soutěž splnila to, co jsme od ní očekávali - přinesla portfolio návrhů a témat, která můžeme využít jako podklad pro zadání územní studie. Nejprve je ale potřeba ideje a témata zhodnotit a upravit je tak, aby vyhovovaly požadavkům všech stran, které se na rozvoji výstaviště podílí. Návrhy přinesly například nové řešení západního vstupu areálu nebo návrh skladového a servisního zázemí pro výstaviště. Vzniknout by mohlo nové propojení mezi ulicí Lipovou a Riviérou pro pěší a cyklisty," doplnil Sedláček.

Soutěž probíhala jako dvoufázová. V porotě kromě zástupců města a Veletrhů Brno zasedali také nezávislí odborníci s mezinárodními zkušenostmi. Zasedání proběhlo 11. a 12. ledna přímo v areálu výstaviště. K jednotlivým návrhům si porota rovněž vyslechla posouzení přizvanými odborníky na urbanismus, dopravu, provoz výstaviště a ekonomii. Lidé se budou moci s návrhy seznámit na výstavě v následujících měsících.

Výsledky mezinárodní urbanistické ideové soutěže "Areál brněnského výstaviště a navazujících území":

1. cena - 2.000.000 Kč
 nebyla udělena

2. cena - 1.500.000 Kč
návrh autorů Pavla Rady (RadaArchitekti s.r.o.) a Milana Raka (ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o.)

3. cena - 1.000.000 Kč
návrh autorů Jiřího Babánka, Pavla Bainara, Marka Fochera, Mariana Kolaříka a Petra Ondráčka (AiD team a.s.)

odměna - 400.000 Kč
návrh autora Jakuba Ciglera (JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.)

odměna - 150.000 Kč
návrh autora prof. Ing. arch. Ivana Rullera
0 komentářů
přidat komentář

Související články