Pamětní desku Ilse Weberové navrhne Jiří Markevič

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia
Vložil
Tisková zpráva
03.05.2022 11:30
Ostrava

Jiří Markevič

Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku Ilse Weberové se stal architekt Jiří Markevič, jehož návrh odbornou porotu zaujal jak prací s tématem, tak přístupem k materiálu i místu, kde bude pamětní deska osazena. Odborná porota se na vítězi shodla jednomyslně. Soutěž vypsal Antikvariát a spolek Fiducia v únoru tohoto roku. 
Pamětní deska, jež bude připomínat známou vítkovickou rodačku, spisovatelku a hudební skladatelku Ilse Weberovou a bude umístěna na budově pošty ve Vítkovicích, je navržena z nerezového plechu, který bude naohýbán, gravírován a opracován technikou grafického leptu. Autor nápaditě pracuje s motivem hustých vlnitých vlasů – kolemjdoucím se postupně vyjeví text a nad ním odraz obličeje Ilse Weberové, skrytý pod hustými vlasy. Odraz skryté tváře ženy, která předčasně zemřela ve věku 41 let se svým mladším synem v plynové komoře v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau, bude na pamětní desce chráněn před deštěm hustými vlnitými vlasy, aby tvář zůstala nepoškozena, tak jako zůstal nepoškozen její umělecký odkaz.
Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám.
Odhalení pamětní desky je plánováno na 23. června 2022 v 18.00.
Prezentace soutěžních návrhů za účasti členů poroty se bude konat 16. 6. 2022 v 18.00 ve Fiducii.
Všechny soutěžní návrhy si můžete prohlédnout zde.
Architekt Jiří Markevič působí na Ostravsku. V roce 2021 získal spolu s Jaroslavem Sedlákem za rekonstrukci a rozšíření ZŠ Vřesovice první cenu v soutěži Cena Rudolfa Eitelbergera 2021. V roce 2021 realizoval na Černé louce v Ostravě pro spolek Fiducia hmyzí domek Beatles, jenž byl vybrán jako jeden z osmi hmyzích domků odbornou porotou v soutěži o Ostravský hmyzí mobiliář.

Pamětní deska bude umístěna na budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. Dům byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky.
Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly" a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt).

Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
Za pomoc a ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice.
0 komentářů
přidat komentář