Jaké dovednosti u současných absolventů architektury oceňujete a jaké u nich naopak postrádáte?

ANKETA

Vložil
Jan Kratochvíl
13.06.2022 12:00
Jan Sedláček | SENAA
Rádi spolupracujeme a vybíráme si studenty již během studia k dlouhodobé spolupráci. Víme tak vzájemně, jaká máme očekávání a možnosti.
Co oceňujeme u současných absolventů jsou především stáže a studium v zahraničí, které jim ke znalostem nabytým studiem a návrhy v rámci školních ateliérů, dodají potřebný nadhled a energii s chutí do reálné praxe.
Co naopak postrádáme je velmi individuální, ale v podstatě se dá říct že studenti mají přes možnosti které jim dnešní doba nabízí (cestování, internet, sociální sítě, knihovny) velmi malé povědomí a teoretický základ i osobní zkušenost o soudobé a světové archi- tektuře, teoriích, výstavách a architektonických událostech 21. století, na kterých by se dalo více myšlenkově stavět.

Leigh D'Agostino | 4A architekti
Zjistili jsme, že všichni absolventi jsou dobří v kreslení a někteří jsou i výjimeční designéři. Někteří si myslí, že vědí, co dělají, zatímco jiní se snaží naslouchat a učit se.
Chybí jim však porozumění managementu projektu a respektování komerční reality. Zjistili jsme také, že mnozí nemají představu o povolovacím procesu nebo jak to chodí na stavbě.

Stanislav Srnec | ASET studio
Co se týká nároků na absolventy – řekl bych, že je pro mě důležitá určitá míra samostatnosti na jednu stranu a na druhou stranu schopnost komunikovat v rámci pracovního kolektivu. Dále vzhledem k tomu, že jsme přešli na Archicad, tak oceňujeme pokud zvládá pracovat v tomto programu, ideálně na vyšší úrovni. Důležité je, abychom se potkávali co se týká názoru na architekturu a způsob práce.

Martin Kožnar
Píši to subjektivně, protože si lidi vybírám na základě portfolia a pohovoru. První měsíce a první projekty většinou ukážou schopnosti.
Převážně u mě pracují studenti nebo absolventi z FA ČVUT, před lety z Liberce nebo teď někdo z UMPRUM.
Ukazují se zde samozřejmě rozdíly z jakých ateliérů ze školy lidi přicházejí, zda jsou schopni koncepčně, otevřeně a v souvislostech přemýšlet nebo mají svázané vnímání. Jako jednoznačnou vlastnost vnímám pracovitost, citlivost, flexibilitu, zájem o architekturu a rozvíjení se. Většina lidí je schopna zvládat více programů.
To co naopak postrádám (jak u studentů, tak u absolventů) je praktičnost. Školy nejsou moc propojeny s praxí a suplují to ateliéry kde ty lidi pracují mimo školu. Málo kdo je schopen vnímat co je projekt pro stavební povolení a jaký detail potřebuje prováděcí projekt. Jak v reálu probíhá inženýring atd. Ekonomiku staveb vůbec neřeší, nemají to propojené s nějakou zkušeností. Myslím, že jsou přetížení množstvím předmětů, které potřebují splnit a mohli by se místo toho věnovat více ateliérovému projektu, kde se na jednom projektu mohou naučit více témat z různých oborů. Postrádám větší přesah do urbanismu. Také nejsou zvyklí vnímat princip vlastnických vztahů okolo projektů, kterou jsou v reálu naprosto podstatné a ovlivňují koncept. Učím je větší výtvarné otevřenosti a zodpovědnosti za každou čáru, kterou nakreslí a které často nerozumí, protože ve škole je to jedno.
Obecně bych řekl, že jsou velmi schopní a vrstevnatí.

Vladimír Thiele | SGL PROJEKT
+ umí ty internety, prodat se, komunikovat, vytvářet spolky a virtuální komunity
– jsou silně pod tlakem pinterestu, instagramu, obecně návrhy ostatních. Stále je vzácná autentická výpověď, nápady i kdyby to měly být omyly nebo chyby.

Pavel Horák | prodesi/domesi
Oceňuji především samostatnost, schopnost komunikace a prezen- tace, chuť se učit (i po škole) novým věcem a motivace jít do nových výzev.
Chybí mi často hlubší technické znalosti, povědomí o chodu ateliéru, administrativní dovednosti, které k naší práci (bohužel) také patří.

Jakub Kynčl | knesl kynčl architekti
Začnu z opačné strany tím, co postrádáme. Zcela nedostatečná je praktická znalost "řemesla" architekta v potřebných souvislostech. Vzhledem k tomu, že je to značně rozsáhlá znalost, kterou vlastně škola není schopna předat, jsme připraveni si nováčky "doškolovat". Konec konců praxe je nejlepší školou.
To, co oceňujeme a zajímá nás, i když je to samozřejmě velmi individuální, je kreativita a "otevřená mysl".
Taky by bylo fajn, kdyby absolventi vnímali, že architektura je velmi komplexní a složitý obor, kde neexistují jednoduchá, rychlá a geniálně snadná řešení, ale že je zapotřebí si vše "vysedět" a odpracovat. Architekt se učí celý život a na to by škola také měla připravit.

Vladimír Pacek | K4
U kreativních absolventů postrádáme schopnost dotáhnout návrh do realizovatelné podoby a u těch, kteří toho jsou schopni, postrá- dáme kreativitu :-)

Petr Burian| DAM architekti
Oceňuji (přesněji: oceňoval bych): zahraniční zkušenosti ze stáží a s tím spojený nadhled, oddanost oboru, orientovanost na scéně, schopnost projektovat ve 3D
Postrádám: obecně zájem o práci v projektování, drive, nadšení a hlad po zkušenostech, odvahu jít po hlavě i do větších a složitějších projektů, vůli upozadit vlastní pohodlí, jistotu volby životní dráhy a s tím spojenou věrnost povolání a loajalitu.

Rudolf Grimm | GRIMM Architekti
Noví kolegové – absolventi, co přišli k nám do ateliéru (za poslední 4 roky celkem 5 lidí). U všech mohu napsat, že jsou velice slušně připraveni softwarově. Někteří i lépe nežli my (staří mazáci :-). Vyzdvihuji také pracovní nasazení a chuť společně tvořit. Co schází, ale z logiky věci tam snad ani nemůže po škole být, je orientace v projektu, vedení projektu, znalost legislativy, skladba dokumentace, taková ta rutina, bez které se ale žádná kancelář neobejde..
Oceňuji i schopnost koncepčně uvažovat i když někdy je potřeba přílišnou kreativitu korigovat, vymezit si mantinely a usadit vše do "reality".
Obecně musím říci (a nevím jestli jsme měli jen štěstí), že všichni absolventi, kteří u nás nastoupili, jsou pro atelier přínosem.

David Kraus | Architektura s.r.o.
Oceňuji tyto věci:
   - portfolio
   - talent
   - lidskost, osobní charisma, první dojem
   - šíři zájmů mimo architekturu
   - zapojení se do provozu kanclu, když je člověk členem týmu
   - mít radost ze života, z práce, z lidí kolem
   - když člověk nefňuká, věci nevzdává, když člověk není otráven
      složitostmi světa
   - angažovanost, zájem o svět
   - uchování vnitřního dítěte
   - empatii k situacím, lidem
   - schopnost improvizovat v průběhu zakázky

Do týmu bereme lidi s vlastnostmi, které oceňuji, proto u nás spíše nic nepostrádám, ale mám-li to říci obecně, postrádal bych:
   - unavenost
   - dělat jen to své
   - vychytralost
   - alibismus, formalismus
   - zkostnatělost, mentální stáří

Luděk Rýzner | OK PLAN ARCHITECTS
Můj názor je, že se to nedá úplně generalizovat. Samozřejmě nepřicházejí komplexní architekti, ale to je logické. Někteří jsou méně a jiní více pracovití, méně a více ochotní se učit novým dovednostem…
Určitě mají relativně kvalitně zvládnuté ovládání kreslících programů. Občas vidím nedostatek ve větší kreativitě a schopnost poradit si s problémy. Také je tam výrazně odlišná ochota dělat v práci přesčas. O víkendech ani nemluvím.
Zásadní je při výběru nového absolventa osobní pohovor a 1-2 měsíce zkušební doba, která je ničím nenahraditelná. Důležité je, aby člověk zapadnul do struktury firmy i po stránce lidské, čemuž dávám také velkou prioritu.

Radim Horák | KAMKAB!NET
Nevím, jestli se nějak liší současní absolventi od těch minulých. Absolventi reprezentují vize, jak měnit svět k lepšímu, věří jim, jsou neposkrvněni realitou všedních dní, předpisů, norem... to považuji za ocenění hodné. Zároveň je to ale vlastně hlavní věcí, kterou u nich postrádáme, minimální kontakt s praxí, s vedením stavebního řízení, technické znalosti... Bez toho druhého se to první špatně prosazuje.

Petr Hovořák | DIMENSE
Hledané dovednosti absolventů bych rozdělil na základní a nad- stavbové:

Základními dovednostmi jsou
  1. Samostatná práce v SW pro navrhování a 3D modelování staveb (Revit, Archicad, ...)
  2. Základní znalost a orientace ve stavebních vyhláškách a zákonech
  3. Základní znalost problematiky ekologické výstavby a plánování (zelená a modrozelená infrastruktura, udržitelnost, nízkoenerge- tické stavby, obnovitelné zdroje, ...)
  4. Schopnost vyhledat a vyhodnotit podklady k řešenému problému
  5. Schopnost samostatného postupu v navrhování (analýza (shro- máždění a vyhodnocení podkladů včetně referencí) – koncept – návrh)
  6. Schopnost práce v týmu
Nadstavbovými dovednostmi jsou
  1. Schopnost autokorekce v procesu navrhování vedoucí k hledání optimálního "a ještě lepšího" projektového řešení
  2. Znalost postupů a samostatné projektování v BIM
  3. Znalost pokročilých postupů projektování (např. za pomocí generativního designu)
  4. Schopnost definovat návrh v širších souvislostech (urbanistických, ekologických, technických, provozních, ...)

0 komentářů
přidat komentář