Spolupráce produktů Autodesk napříč celým stavebnictvím

Vložil
Tisková zpráva
24.11.2008 09:40
Stavebnictví je soubor činností zahrnující výstavbu i odstranění staveb, jejich modernizaci a rekonstrukci. Činnosti spojené se stavebnictvím, ostatně jako i ostatní činnosti technického charakteru, se v současné době neobejdou bez výpočetní techniky a speciálního software. Pokud bychom chtěli pro všechny stavební projekty používat pouze jeden program, buď by byl příliš obecný a sloužil by jen jako kreslící nástroj, anebo pokud by měl řešit specifické úlohy každé jedné oblasti, stal by se z této aplikace obrovský balík funkcí, který by jeden člověk nebyl schopný ovládat. Proto Autodesk přichází s variantou, kdy pro jednotlivá specifická odvětví nabízí specializovaný produkt, který je určen právě pro danou oblast a obsahuje nástroje, které významně zvýší efektivitu práce a zároveň je snadné se ho naučit.

Jak vypadá spolupráce v praxi?
Většina stavebních inženýrů, projektantů a architektů dnes pro svou práci používá produkty rodiny AutoCAD či Revit. Tyto programy jsou ideální pro zpracování stavebních projektů. Architekt navrhne celkový vzhled a koncepci budovy v Revit Architecture, statik pomocí Revit Structure konstrukci nadimenzuje a připraví konstrukční výkresy, inženýr TZB doplní model o návrh vzduchotechniky a dalších TZB rozvodů pomocí Revit MEP. Na ty části projektu, kde je potřeba pracovat s modelem terénu, umísťovat stavby do terénu, počítat kubatury či navrhnout liniové a plošné stavby, inženýr použije AutoCAD Civil 3D. Finální model je pak převeden do 3ds Max pomocí unikátního konverzního formátu FBX a prezentace pro koncového zákazníka je hotová. Každý tedy pracuje na své části projektu, ale zároveň všichni mohou pracovat jen na jedněch datech, která lze mezi sebou sdílet. Takovýto scénář není utopií, ale fungujícím systémem, který je používán ve státech západní Evropy už několik let. Možnost bezproblémové spolupráce napříč autodeskovými produkty zabezpečuje rapidní snížení chybovosti a navýšení produktivity práce.

Nástroj pro architekturu
Revit Architecture je software zaměřený na architekturu a stavebnictví. Jedná se o technologickou špičku v tomto oboru který nabízí výhody BIM a parametrického CADu. Oproti standardním nástrojům, které už na poli architektury působí již několik let, nabízí zjednodušení práce a zvýšení produktivity díky logickým vazbám konstrukcí, možností řídit rozměry objektů pomocí základních rozměrových parametrů, vylepšené nástroje pro tvorbu schodišť, střech a dalších specifických částí stavby. Verze 2009 navíc přinesla novinku v podobě profesionálního renderovacího jádra Mental Ray, který nabízí bezkonkurenční výstupy bez nutnosti dokupování dalších aplikací.

Vizualizace projektu výškové budovy s příjezdovou komunikací a parkovištěm - vizualizace a model budovy vytvořeny v Revit Architecture.

Nástroj pro inženýrské stavby
AutoCAD Civil 3D je nástroj postavený na známém prostředí aplikace AutoCAD, ale přizpůsobený pro projektování ve 3D. Využijete jej u projekce infrastruktury, inženýrských sítí, liniových i plošných staveb, modelování terénu pozemkových úprav, rekultivace krajiny či dobývání nerostů. Veškeré vytvářené objekty trojrozměrného digitálního modelu mezi sebou udržují inteligentní vazby, čímž zajišťují neustálou aktuálnost dat. Verze 2009 přináší celou řadu novinek, ale také vylepšení funkcí, které si jeho uživatelé již dávno oblíbili. Ač vás zpočátku může překvapit množství funkcí a obsáhlost produktu, i díky intuitivnímu ovládání brzy zjistíte, jakým přínosem pro vás může AutoCAD Civil 3D být a jak významné množství práce dokáže ušetřit.

Ukázka zpracování stejného projektu v AutoCAD Civil 3D, kde se řešilo parkoviště a příjezdová komunikace.

Oba zmíněné programy jsou velice intuitivní a přechod ze známého řešení není otázkou několika měsíců či dokonce týdnů. Práci v těchto programech zvládnete velice rychle sami. Abychom však snížili dobu zapracování vašeho týmu, nabízíme vám možnost využít bezplatného školení či pomoci s prvním projektem zdarma. Více informací naleznete na stránkách www.autodeskclub.cz/revit nebo www.autodeskclub.cz/civil3D.

Křeslo připravené v produktu Autodesk Inventor, vizualizace z Revit Architecture.