Skvělý design je podle průzkumu prioritou pro „generaci milénia“

Autodesk si připomíná 25. výročí pohledem do budoucna

Vložil
Tisková zpráva
30.04.2007 13:30
SAN RAFAEL, Kalifornie – Mladé Američany ve věku od 18 do 29 let (na rozdíl od jiných generací) při zásadních životních rozhodnutích významně ovlivňuje kvalitní design. Vyplývá to ze studie, kterou mezi 2 000 Američany provedla agentura pro výzkum trhu Kelton Research. Vypracování studie jí zadala společnost Autodesk při příležitosti svého 25. výročí. Odpovědi účastníků průzkumu také potvrzují, že design má v životech amerických spotřebitelů větší, než pouze pomíjivý význam.


Průzkumem „Návrh pro život“ (Design for Living) bylo zjištěno, že věková skupina od 18 do 29 let – takzvaná generace milénia – v porovnání s jinými věkovými skupinami přikládá větší význam designu při hodnocení spokojenosti na pracovišti, při nákupu produktů a při rozhodování o významných otázkách, například v jakém městě žít nebo kde pracovat.
Příklady:
  • Příslušníci generace milénia jsou na kvalitně navrženém pracovišti spokojenější (74 procenta), motivovanější (64 procenta) a efektivnější (31 procent).
  • Za atraktivní design produktů jsou ochotni si připlatit, ať už se jedná o auto (67 procent), nábytek (60 procent) nebo systém pro videohry (31 procent).
  • Když uvažují o stěhování do nového města, berou vážně v úvahu kvalitu veřejných prostranství (66 procent), krásu a architekturu města (42 procent).
  • Devíti z deseti příslušníků generace milénia také záleží (více než jiným věkovým skupinám) na dlouhodobě udržitelném návrhu budov pro pohodlí a účinné využívání zdrojů.
Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že design má podstatný vliv při každodenním rozhodování mnoha Američanů. Téměř sedm z deseti respondentů uvedlo, že když naposledy viděli v obchodě produkt, který „prostě museli mít,“ bylo to díky jeho designu.

Z dalších výsledků:
  • Tři čtvrtiny účastníků průzkumu – a ve věkové skupině od 30 do 39 let ještě více – uvedly, že se jim nějaký film líbil jen díky vizuálním efektům, a to navzdory jiným nedostatkům.
  • Drtivých 82 procent účastníků průzkumu by se při rozhodování, zda přijmou novou práci, nechalo ovlivnit vyhlídkou na práci v krásně vyprojektované budově.
  • Většina respondentů (55 procent) se domnívá, že kvalitní design může reálně přispět k lepší funkčnosti produktu, přičemž výrobek bude samozřejmě vypadat lépe.
Další výsledky výzkumu jsou k dispozici na webu www.autodesk.com/pressroom.

Zdroj moderního návrhového procesu
Výsledky průzkumu potvrzují dlouholetou vizi Autodesku, že návrh má dopad na všechno – od spotřebního zboží až po mosty, budovy a automobily. Autodesk na poli nástrojů používaných současnými a budoucími návrháři prosadil „demokratizaci“ návrhového softwaru tím, že nabízí vyspělé funkce zákazníkům všech velikostí. V okamžiku svého založení Autodesk nastartoval transformaci navrhování z mechanického procesu s tužkou a papírem na digitální proces založený na technologii počítačově podporovaného navrhování (CAD). V prosazování této transformace dále pokračuje: při vizualizacích, simulacích a analýzách praktického fungování návrhových nápadů dnes spoléhá na řešení Autodesku 95 procent společností žebříčku Forbes 100 a 89 procent společností žebříčku Forbes 1000.

Velké i malé společnosti díky softwarovým inovacím Autodesku dosáhly úžasného pokroku ve svém přístupu k navrhování. Snaží se na návrhový proces dívat z jiného úhlu, kdy se začíná od jasné představy o funkci návrhu a o pravděpodobném dojmu uživatelů, místo aby se návrháři snažili odvodit funkci z geometrie výkresu. Tento přístup je základem tzv. Informačního modelu budovy (BIM) ve stavebnictví a digitálního prototypování ve výrobním sektoru. Podobné progresivní metody umožňují získat jasnou představu o pravděpodobném dojmu uživatelů ještě předtím, než je cokoli vyrobeno nebo postaveno, takže návrháři, architekti a inženýři mohou dolaďovat koncepce, omezovat na minimum odpad, zkracovat dobu realizace, snižovat náklady na výrobek či zvyšovat kvalitu a nápaditost návrhů.

Autodesk s výhledem do budoucna přichází s průmyslovými a technologickými iniciativami, které mají zákazníkům pomoci vypořádat se s globálními ekonomickými silami a inovacemi reagovat na společenské a ekologické problémy. Jednou takovou iniciativou je partnerství s organizací U.S. Green Building Council (USGBC). Účelem této aliance je vývoj technologií, které urychlí prosazování stavebních metod v souladu s normami LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

„Cestu Autodesku k úspěchu za posledního čtvrt století profiluje porozumění a předvídání potřeb našich zákazníků a jejich spotřebitelů,“ řekl Carl Bass, prezident a generální ředitel společnosti Autodesk. „Jsme hrdí na to, že společnostem všech velikostí a po celém světě poskytujeme vyspělé softwarové nástroje na podporu inovativních návrhů. Nesmírně nás těší vědomí, že náš software pomáhá zákazníkům uvádět jejich odvážné nápady ve skutečnost, ať už se jedná o nejuznávanější mrakodrapy a stadióny světa, luxusní evropské automobily nebo třeba vybavení hřišť.“

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.