Bratislavský Wallenrod vrací městu život

Vložil
Tisková zpráva
08.05.2015 08:00
Administrativní budova s romantickým, aristokraticky znějícím jménem Wallenrod je první středoevropskou stavbou se "zelenou fasádou".  Za technicky i esteticky inovativním projektem stojí architekti, kteří se rozhodli být i developery a provázeli Wallenrod od plánů až po předání jednotlivým nájemcům. 

Mickiewiczova ulice pro architekturu znovu nalezená
Bratislava se stejně jako další socialismem zasažená města potýká s devastací stylu městské architektury a nedostatkem urbanistického myšlení této éry.  Právě Mickiewiczova ulice je příkladem, že v bezprostřední blízkosti turistického centra chybí atraktivní prostor pro běžný obchodní a administrativní ruch i jakoukoli městskou zeleň.  Přitom i zde za prvorepublikové éry vzniklo několik architektonicky hodnotných staveb a bývalo to místo oblíbených kaváren, což současná šedá dopravní tepna už v ničem nepřipomíná. Vrátit do Mickiewiczovy ulice život, poskytnout reprezentativní prostory pro podnikání - to byla hlavní myšlenka vzniku budovy.  Název dostala podle postavy pokrokového šlechtice ze slavného Mickiewiczova románu a autoři projektu se tím přihlásili k odkazu jeho vizionářství, s nímž bojoval o svou zemi.

Wallenrod - fasáda podle ročních období

Wallenrod byl projektován jako komerční administrativní objekt, který bude i příjemným místem pro setkávání a každodenní život. Díky tomu, že architekti se stali zároveň i developery, byl také zcela v souladu s tímto návrhem realizován.  Poprvé ve střední Evropě se rozhodli pracovat se zelenou architekturou, která je bezesporu výrazným trendem současného městského bydlení.
Vertikální zahrada je dominantním prvkem stavby a dozajista se již dostává do povědomí návštěvníků Bratislavy. Zeleň se ukrývá v prostoru dvojité fasády, vnitřní odvětrávané vrstvy a vnější ze skla. Je zde umístěn zavlažovací systém a skladba rostlin počítá s teplotními výkyvy od mrazů až po tropická vedra. Údržba probíhá dvakrát ročně.  Výhody pro obyvatele netřeba zdůrazňovat- představte si pracovní den v kanceláři, která je odstíněna a odhlučněna fasádou a zelení, navíc vybavena stíněním.  Velký význam má ale i po urbanistické a estetické stránce. Fasáda se mění podle ročních období a je jediným místem s rostoucí zelení v širokém okolí.

Ytong - řešení pro skeletové stavby
Wallenrod je po konstrukční stránce skelet s vyzdívkou z pórobetonu Ytong. Výhodou tvárnic je vysoká produktivita práce, které je možné dosáhnout díky větším formátům komponentů i tenkovrstvému zdění. Takto mohou stavební firmy plnit nároky současných investorů na tempo výstavby a zprovoznění budovy v co nejkratším čase. Projektanti pak na systému Ytong ocení, že stavbu není nutné přizpůsobovat výškovým ani délkovým modulům a nejsou třeba speciální doplňky.
Od téhož výrobce stavebního materiálu zde byly použity vápenopískové tvárnice  Silka, které poskytují vynikající protihlukovou ochranu. Z jejich sortimentu pochází i zateplení stropů garáží minerálními deskami Multipor. Jejich velkou výhodou je požární odolnost třídy A1.  Navíc snadná aplikace bez nutnosti kotvení a povrchových úprav šetří čas náklady na práci.

Wallenrod stavbou budoucnosti, nebo již dneška?
Ačkoliv by se zdálo, že se jedná o poněkud romantickou myšlenku, která bude plně doceněna v budoucnu, skutečnost ukazuje, že i slovenští nájemci ve svých nárocích dozráli. Obsazenost Wallenrodu a poptávka po prostorách v něm již rok po jeho otevření dává za pravdu jeho projektantům. Komunita těch, kteří zde pracují a podnikají, se úspěšně rozrůstá.Business centrum Wallenrod
Místo: Mickiewiczova ulice, Bratislava
Autoři: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj
Investor: ITB Development
Začátek výstavby: srpen 2012
Konec výstavby: podzim 2013
Celková investice: 6 miliónů eur
Zastavěná plocha: 622,7 m²
Obestavěný objem: 17 572 m³
Plochy na pronájem: 2 650 m²
Počet parkovacích míst: 48
0 komentářů
přidat komentář