Autodesk podporuje charitativní organizaci Člověk v tísni poskytnutím softwaru postaveném na nejmodernějších BIM technologiích

Člověk v tísni využije software Autodesku pro „nejpotřebnější“ stavební projekty po celém světě

Vložil
Tisková zpráva
09.09.2009 19:20
Autodesk, s.r.o.

Autodesk, světový lídr v oblasti návrhového softwaru, oznámil, že poskytl software organizaci Člověk v tísni, obecně prospěšné společnosti, a podpořil tak jeho aktivity po celém světě. Autodesk poskytl řešení Autodesk Revit Architecture Suite 2010, přední software pro architekty a projektanty, a AutoCAD Civil 3D, účinné BIM řešení pro inženýrské projekty. Obě řešení jsou založena na metodě informačního modelu budovy (BIM), která umožňuje vznik kvalitního a komplexního designu a zároveň efektivní spolupráci různých subjektů ve všech oblastech stavebního projektu. Člověk v tísni využije v nejbližší budoucnosti produkty Autodesku pro své stavební projekty nejen v České republice, ale též v Angole, Etiopii, Demokratické republice Kongo, na Srí Lance a v Afghánistánu.

„V rámci této spolupráce s organizací Člověk v tísni umožňuje Autodesk využívání těch nejpokročilejších softwarů na trhu při projektech v krizových zemích světa,“ říká Luděk Hrdina, marketingový manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Vedle zvýšení produktivity například možností snadno replikovat části staveb a urychlením samotného návrhu, je jedním z přínosů platformy Revit podpora tzv. sustainable designu, neboli trvale udržitelné navrhování, což v tomto případě umožní pomocí analýzy oslunění a tepelné analýzy navrhnout budovy s co nejlepšími parametry a tudíž nižšími náklady na provoz.“

„Velmi si ceníme významné pomoci ze strany Autodesku. Jeho software nám významným způsobem umožní urychlit, zefektivnit a zkvalitnit naší stavební práci v krizových oblastech ve světě i v ČR,“ říká Tamara Nováková, provozní zástupkyně humanitární a rozvojové sekce v organizaci Člověk v tísni. „V nejbližší době budeme nejvíce využívat Autodesk Revit Architecture na projektování staveb v Angole, konkrétně pro projektování škol a agrárních center a škol v Etiopii. V demokratické republice Kongo budeme budovat zásobníky vody a samospádné rozvody s potrubím do vesnic, veřejné toalety a toalety ve školách a v nemocnicích a na Srí Lance se buduje nouzové ubytování, školka, sanitační zařízení. V Afghánistánu se pak jedná o stavbu škol, klinik, malých vodních elektráren.“
„Díky použití tohoto softwaru předpokládáme při stavbách výrazné časové úspory ve fázi od prvotního návrhu až do kompletní technické dokumentace. Ve výsledku pak dokončené stavby, jako školy, kliniky apod. můžeme odevzdat potřebným lidem mnohem dříve,” upřesňuje Nováková.

Autodesk Revit Architecture usnadňuje první koncepty a tvorbu několika variant návrhu a umožňuje je lehce převést do formy technické dokumentace respekující normy i pravidla výstavby s co nejnižšími energetickými náklady na provoz. Velkou pomocí obzvlášť při projektech kde je velký časový tlak, anebo silně limitovaný počet projektantů, je fakt, že libovolná dílčí změna v návrhu se automaticky projeví v celém projektu. Autodesk Revit Architecture nabízí základní data informačního modelu budovy (BIM) pro podporu dlouhodobě udržitelného návrhu, detekci kolizí, konstrukční plánování a výrobu. Aplikace AutoCAD Civil 3D, určena pro inženýrské stavby, využívá informačního modelu budovy (BIM) a pomáhá projektovým týmům vyhodnotit možné scénáře v počáteční fázi návrhu a rychle a profesionálně dokončit projekty v oblasti dopravy, územního rozvoje a životního prostředí.


O společnosti Člověk v tísni
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 46 zemích světa. Další informace na www.clovekvtisni.cz.

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.cz nebo www.autodesk.com.