Autodesk fórum 2016: budoucnost začíná dnes

Vložil
Tisková zpráva
18.04.2016 08:40
Odborná konference Autodesk fórum představí nejnovější trendy v oblasti navrhování a realizace staveb a infrastruktury, ve strojírenství a ve výrobě.
-    Co se úspěšné firmy naučily v nedávné krizi a čím se odlišují od své konkurence
-    Proč sdílení dat, cloudové technologie a spolupráce mezi týmy zvyšují jak konkurenceschopnost, tak zisk
-    Nové metody pro efektivnější využití software
Klíčová témata týkající se oblasti výroby, strojírenství, stavebnictví a architektury představí odborná konference Autodesk fórum 2016, kterou 12. května 2016 v Praze pořádá Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru.

Klíč k efektivním inovacím a praktické propojení rodících se trendů s každodenními výzvami firem všech velikostí, doplněné konkrétními úspěšnými příklady… To je hlavní obsah konference, na níž odborné veřejnosti představíme aktuální témata,“ říká David Palas, ředitel společnosti Autodesk a jeden z řečníků fóra, a dodává: „Specialisté na jednotlivé obory obsáhnou ve svých paralelních přednáškových blocích během celodenního programu široké spektrum témat. Všechny přednášky a diskuse spojuje přímá využitelnost v praxi.“

Na konferenci vystoupí specialisté v oblasti strojírenství, architektury, stavebnictví a infrastruktury, kteří v tematických blocích ukáží konkrétní řešení, postupy a cesty, jak efektivněji navrhovat, řídit a prezentovat složitý proces vzniku návrhu až po realizaci. Fórum je určeno strojařům, designérům, konstruktérům, architektům, stavebním inženýrům a dalším specialistům. Ti budou mít možnost seznámit se s inovacemi v oblasti technologií 3D navrhování a udělat si obrázek o pozitivním dopadu návrhu a relevantních technologií prostřednictvím odborných přednášek, případových studií a prezentací. „Špičkový design měl vždy velký dopad, ale dnes je jeho význam větší než kdy v minulosti. Čelíme naléhavým a složitým globálním výzvám, které si žádají nejkreativnější práci a nejnápaditější řešení,“ říká k tématu Carl Bass, generální ředitel a prezident společnosti Autodesk.

Změna nástrojů a postupů – díky transformační technologii – může vyvolat změnu v uvažování a efektivnější cestu k výsledku.

Autodesk fórum 2016
čtvrtek 12. května 2016, hotel Andel´s, Praha

Přednášky a řečníci odborné konference

/ The Future of Making Things - Inovativní přístupy ve strojírenství a stavebnictví

Současné globální trendy, mezi něž patří rychle se měnící preference zákazníků, rostoucí komplexnost a inteligence výrobků či zcela nové možnosti výrobních technologií a materiálů, mají zásadní dopad na způsob navrhování, projektování, plánování výroby a realizaci projektů. Podívejte se s námi do blízké budoucnosti.
Přednášející: David Palas, Patrik Minks

/ Stavebnictví a budovy: Aktivní role počítače v návrhu. Generativní design 
Jak nová řešení umožňují nové formy projektování? Podívejme se na optimalizaci návrhu již ve fázi koncepce.
Přednášející: Patrik Minks, Andrzej Samsonowicz

/ Infrastruktura: Rychlý koncepční návrh, komunikace projekčního záměru a zpracování detailního projektu
Přesun dat mezi jednotlivými fázemi návrhu je důležitou součástí strategie Autodesku v rámci infrastrukturních projektů.
Přednášející: Tomáš Lendvorský

/ Strojírenství: Inovace v éře cloudu, mobilních zařízení a sociálních sítí. Product Innovation Platform
Produktová inovační platforma pro implementaci nejnovějších trendů v oblasti návrhu, výroby a údržby produktů, která umožní přeřadit na vyšší výkonnostní stupeň.
Přednášející: Martin Peňáz & Kamil Cejpek

/ Strojírenství: Optimalizace klíčových vlastností výrobku

Kdo, kdy a jak rozhoduje o vlastnostech výrobku, které budou určující pro jeho komerční úspěch? Na praktických příkladech seznámíme s doporučenými postupy, metodami a nástroji pro optimalizaci návrhů.
Přednášející: Martin Peňáz & Peter Priesol

/ Stavebnictví a budovy: Sdílení BIM modelu v projekčním týmu a přenos projektu na stavbu a zpět
Všechny profese mohou spolupracovat na jednom projektu, aniž by musely komplexně nastavovat pracovní prostředí. Snadné sdílení výsledků návrhu se stavbou a realizátory. 
Přednášející: Patrik Minks

/ Infrastruktura: Vytváření inteligentních dat napříč profesemi a jejich sdílení se stavbou
Vliv BIM modelování na kvalitu projektu i celé realizace v infrastruktuře i nadzemních stavbách.
Přednášející: Tomáš Lendvorský

/ Strojírenství: Odpovědi na výzvy při koordinaci vývoje, výroby, prodeje a servisu výrobků

Řešení Autodesk pro správu dat umožňuje řešit typické výzvy, se kterými se v rámci návrhového procesu setkáváte. Jak lépe využívat data pro nové návrhy, jak ochránit duševní vlastnictví a jak zjednodušit a zrychlit komunikaci nad projekty uvnitř firmy i s externími subjekty.
Přednášející: David Palas & Kamil Cejpek

/ Strojírenství: Od výkresu k efektivní vizuální interakci se zákazníkem

Nejnovější trendy prezentace návrhů v éře konvergence digitálního a fyzického světa, široká škála nástrojů pro vytvoření systému profesionální obchodní prezentace personalizovaného návrhu. Jak se odlišit od konkurence pomocí špičkových interaktivních vizualizací a jak vstoupit do světa imerzivní vizuální reality.
Přednášející: David Palas & František Zapletal

/ Stavebnictví a infrastruktura: Nesprávná verze výkresu, autor změny neznámý a jiné katastrofy. Správa dat a dokumentace

Exponenciální nárůst dokumentů a dat ve stavebnictví. Jak strukturovaná správa dat pomůže s jejich vyhledáváním, interním i externím sdílením, se schvalovacími procesy, historií i firemními šablonami.
Přednášející: Tomáš Lendvorský

/ Strojírenství: Od katalogového prodeje k individuálnímu designu 
Nejnovější technologie a metody pro automatizaci návrhu konfigurovatelného výrobku. Příklady konkrétních obchodních konfigurátorů a další možnosti využití cloud technologií
Přednášející: Martin Peňáz & Peter Priesol

/ Odborná diskuse a networking 
Po skončení přednáškových bloků budou všichni přednášející k dispozici pro konkrétní dotazy. Společně s certifikovanými specialisty a partnery Autodesku poskytnou své know-how i rady v konkrétních příkladech z praxe. Součástí je networking, během něhož získáte cenné kontakty.

Program a registrace na www.autodeskforum.cz
0 komentářů
přidat komentář