Aquatherm Praha 2014

splní očekávání vystavovatelů i návštěvníků

Vložil
Tisková zpráva
11.11.2013 07:00
Obor technického zařízení budov (TZB) patří mezi nejrychleji se rozvíjejících odvětví stavebnictví. V uplynulých téměř dvaceti letech byl zásadní platformou pro prezentaci novinek v oblasti TZB na českém trhu oborový veletrh s názvem Aquatherm Praha. Na novinky související s pořádáním výstavy v nejbližším období jsme se byli zeptat jednatele společnosti MDL Expo Michala Drážďanského.

V příštím roce se bude konat jubilejní, 20. ročník odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquatherm Praha 2014. V čem se bude lišit od minulých 19 ročníků?
Především v tom, že na základě konzultací s klienty jsme se rozhodli přesunout termín tohoto hlavního oborového veletrhu z konce roku na jeho počátek. Musím podotknout, že se nejedná z naší strany o nic originálního. V Evropě je to zcela běžné. Klienti veletrhu mají v závěru roku řadu povinností souvisejících s tvorbou cen výrobků, tiskem nových katalogů či plánováním aktivit pro další rok. Další klíčovou změnou je pořádání veletrhu ve dvouleté periodě a důvodem k této změně jsou především ekonomické důvody v souvislosti s náklady na účast na výstavách, prodlužování intervalů zavádění novinek na trh apod.Kdo patří mezi hlavní skupinu návštěvníků a na co bude klást veletrh největší důraz?

Aquatherm Praha je především odborný veletrh oboru TZB takže instalatéři, architekti, odborníci ze státní správy, zástupci developerů, stavebně investičních společností, facility managementu, manažeři stavebních, montážních a investičních společností, ale i široká veřejnost si přijde samozřejmě na své. Další novinkou je možnost elektronické registrace vystavovatelů a jimi pozvaných klientů daleko před vlastním termínem konání veletrhu. Pokud tak učiní, pak mají zajištěn vstup na výstavu zdarma. V neposlední řadě bych rád zmínil zařazení Aquathermu Praha do mezinárodní rodiny evropských veletrhů Aquatherm pořádaných v dalších zemích a máme radost, že veltrh si vybrala jako jedinou akci v České republice také Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci REHVA, která reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB a díky tomu získal Aquatherm Praha i silnou mezinárodní platformu.
Velký důraz klademe na doprovodné aktivity a program jubilejního veletrhu bude do detailu ušitý na míru požadavkům našich vystavovatelů a návštěvníků. Tematicky bude odborný program zaměřen na cílové skupiny firem, institucí a manažerů, kteří mají rozhodovací pravomoci. Pro státní správu připravujeme například témata jako Možnosti úspor energie ve veřejných budovách, Aktuální dotační tituly a jak na ně nebo Větrání veřejných prostor a problematika větrání škol.
Právě kladením důrazu na doprovodný program se dvacátý ročník bude od těch minulých zásadně lišit. Díky partnerům jako je REHVA, portál TZBinfo.cz, Společnost pro techniku prostředí ČR, Strojírenský zkušební ústav a dalším již dnes máme detailní program po celou dobu veletrhu a téměř ve všech dostupných prostorách a je třeba zdůraznit, že dnes již opravdu v plně důstojných prostorách.
Nový občanský zákoník a jeho dopady na realitní trh, Průkazy energetické náročnosti budov, Veřejné zakázky a aktuální dotace, Veřejné zakázky a aktuální dotace, Výhled legislativy k tématu  ENB v ČR, Větrání škol, bytů a komerčních prostor, Monitoring jako nástroj efektivních úspor, Technická zařízení budov ve facility managementu, Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie to vše a mnohem více přinese doprovodný program letošního veletrhu všem odborným návštěvníkům.

Opět s podporou tradičních vystavovatelů
Těší nás, že díky výše uvedeným změnám se k nám po několika letech útlumu opět vrací největší firmy z oboru. Připravili jsme pro ně spoustu dílčích novinek včetně dlouhodobé interakce s cílovými skupinami návštěvníků. Před výstavou vypukne kampaň jak plošná, tak i cíleně zaměřená na profesionály i širokou veřejnost. Upravili jsme i cenovou politiku. Mírně jsme zlevnili, což vytváří prostor pro menší či začínající firmy. Na veletrh se vrací firmy nejen z tradiční nomenklatury vytápění, jako jsou Atmos, Attack, AZ Pokorny, Brilon, Dakon, Geminox, Giacomini, Grundfos, IVT, Junkers, Korado, Lersen, Meibes, Procom, Protherm, Quantum, Reflex, Regulus, Remko, Rettig, Schiedel, Stiebel Eltron, Tepelná čerpadla AIT, Thermona, Vaillant, Viadrus, Viessmann, Weishaupt, ale i firmy ze vzduchotechniky, chlazení a rekuperace, vody namátkou např. spol. Atrea, Amit, C.I.C Hřebec, Elektrodesign, Fort Plasty, FV Plast, Noria,  Janka, Mandík, Příhoda, Rekuper, Remak, Sigma pumpy, Testo, Trane, Viega, Wavin Osma, Ziehl-Abeg apod.

Díky rekordní podpoře a účasti klíčových firem z oboru technologických zařízení budov, ale i techniky prostředí staveb poskytne veletrh na jednom místě odborné, ale laické veřejnosti komplexní přehled, kam trh směřuje a jaké technologie a výrobky firmy v nejbližším horizontu připravují. Aktuální seznam vystavujících firem najdou zájemci na našich webových stránkách www.aquatherm-praha.com. Samozřejmě jsme připraveni se s každým zájemcem o účast sejít a zodpovědět otázky ohledně cen, doprovodného programu, volných ploch i dalších požadavků a prodiskutovat možnost optimálního řešení.


0 komentářů
přidat komentář