V Plzni pokračuje přednáškový cyklus OSY MĚSTA

Zdroj
Petr Klíma – Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
07.10.2015 10:55
Již potřetí během krátké doby se v kavárně kreativní zóny DEPO2015 v Plzni uskuteční architektonický večer z cyklu OSY MĚSTA. Cyklus pořádaný spolkem Pěstuj prostor je věnován hlavním městským třídám – zejména jejich podobě a roli, kterou hrají pro současná města a jejich obyvatele. Ve středu 7. října 2015 od 18.30 hod. bude tématem večera s názvem Americká třída jako tepna moderní Plzně právě tento bulvár a jeho význam pro město. Jako inspirace odjinud poslouží příspěvek představující rekonstrukci třídy Míru v Pardubicích.
Večer zahájí architekt a historik architektury Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor. Iniciátor Plzeňského architektonického manuálu (PAM) se ve svém příspěvku opře právě o tento projekt – bude se věnovat především utváření Americké třídy od konce 19. století, kdy byla naplánována přímá trasa, jejímž úkolem bylo zkrátit vzdálenost mezi nově vystavěným nádražím a centrem Plzně, a významným modernistickým realizacím, které podél bulváru vznikly v meziválečné době. Pozdější vývoj ulice i včetně nedávné demolice ukazují, jak razantně se může i dnes měnit centrum města.
Architekt Štěpán Vacík z Odboru hlavního architekta města Pardubice přiblíží okolnosti nedávné rekonstrukce třídy Míru v Pardubicích a zkušenosti z doby po jejím znovuotevření. Třída Míru je jednou z nejstarších a nejdůležitějších ulic v Pardubicích. Důležitým mezníkem v její historii byla v roce 2002 architektonická soutěž, z níž měla vzejít nová podoba ulice – nově již pěší zóny. Po delší veřejné diskusi a náročném hledání kompromisu se tak i stalo. Provedená oprava vlila pardubické třídě novou krev do žil a vrátila ji do fungujícího organismu města. Je možné se tímto příkladem inspirovat i v Plzni?
Konfrontovat pardubickou zkušenost s plzeňskou bude možné během příspěvku architekta Jana Soukupa (vůdčí postavy Atelieru Soukup), který nejdříve promluví o památníku Díky, Ameriko! a o komplikacích, které jeho vznik v první polovině 90. let provázely. Cílem realizace památníku bylo připomenout osvobození Plzně americkou armádou na konci druhé světové války a zároveň kultivovat uliční prostor tak, aby jeho podoba odpovídala významu této městské třídy, křížící se v těchto místech s Klatovskou třídou. Jan Soukup se však bude věnovat i rekonstrukci západní části Americké.
Architektonický večer se nachýlí k závěru třemi krátkými prezentacemi architektů Roberta Jelínka, Petra Starčeviče, Bohuslava Strejce a Filipa Kastla, kteří představí své návrhy pro soutěž Plzeň, Americká–Sirková, která se uskutečnila v roce 2014. Za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně okolnosti této soutěže i dnešní situaci okomentuje urbanistka Irena Králová a diskuse se zúčastní i Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Program se završí diskusí se všemi vystupujícími. Po celý večer bude otevřena kavárna s občerstvením.
Vstupné na akci je 40,- Kč.

Závěrečná přednáška z cyklu OSY MĚSTA s názvem Aktivace a transformace městských tříd se bude konat ve středu 21. října 2015 od 18:30 hod. opět v prostoru DEPO2015 v Plzni.

Podzimním cyklem architektonických večerů OSY MĚSTA chce spolek Pěstuj prostor i nadále podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář