Tomáš Nitra: Vesnické památkové zóny v Moravskoslezském kraji

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia
Vložil
Tisková zpráva
17.06.2013 09:10
Přednáška, 18. 6. 2013 v 18:00, Antikvariát a klub Fiducia

Přednáška představí osm vesnických sídel nacházejících se na území našeho kraje, která jsou plošně chráněnými ucelenými soubory lidové architektury. Tato místa jsou veřejnosti poměrně méně známa, což je škoda vzhledem k tomu, že se na jejich území vyskytují nejen kulturní památky, ale i další hodnotné objekty lidového stavitelství ať už venkovské domy, chalupy nebo stodoly. Stejně cenná je jejich jedinečně zachovaná nebo jen mírně narušená urbanistická struktura. Povědomí o cenných historických jádrech měst jako jsou například Příbor, Nový Jičín nebo Bruntál má většina společnosti, kdo ale zaslechl cosi o Heřmanovicích, Petrovicích ve Slezsku či snad Piskořově? Nenahraditelná kulturní hodnota vesnických sídel a staveb tkví také v tom, že nejsou izolovaným muzejním předmětem, který ztratil všechny přímé vazby se současností, ale jsou součástí určitého živého rozvojového procesu na místě původního vzniku. Z toho zároveň vyplývají problémy, se kterými se památkové péče na jejich území potýká, a které budou na přednášce rovněž zmíněny. Vzhledem k tomu, že určité opomíjení vesnických sídel a lidové architektury, snad s výjimkou dřevěných kostelů, stále trvá, přidal se NPÚ k iniciativě nakladatelství Foibos (edice Slavné vily), která vyhlašuje rok 2013 Rokem lidové architektury a 20. červenec pak za první Den lidové architektury, který by měl být v budoucnu připomínán každoročně.

Současně bychom Vás rádi pozvali k poznávacímu výletu a procházce po jedné z vesnických památkových zón v Malé Morávce na Jesenicku (sobota 20.7.). Měli bychom se projít od dolního konce obce s kostelem Nejsvětější Trojice a návsí směrem k bývalému fojtství a výpadovce ke Karlovu, za níž nás pozve k prohlídce soukromé muzeum Pod Kapličkovým vrchem s expozicí staré zemědělské techniky v tzv. Schindlerově stodole. Následovat bude krátký, ale intenzivní výstup k bývalé kapličce s lidovými malbami na dřevěném kazetovém stropě. Následně bychom měli navštívit tři až čtyři chalupy jesenického jednotného typu v různých stupních zachování a úprav. Procházet budeme rovněž místy a kolem objektů, které jsou vůči památkové zóně vnímány jako problematické. Náš autobus se bude v sobotu vracet, ale v obci je k dispozici dostatek restauračních zařízení stejně jako ubytovacích kapacit, takže je zde možno přespat a zůstat do následného dne a již na vlastní pěst pokračovat v poznávací cestě do nedaleké Karlovy Studánky nebo vyrazit na Praděd.

Sraz 20. 7. v 8:00 před Antikvariátem a klubem Fiducia- Pozor, NUTNÁ REZERVACE VE FIDUCII - omezená kapacita!


Mgr. Tomáš Nitra je terénním pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. V posledních letech se specializuje na lidovou architekturu a vesnická sídla. Kromě toho vyučuje na střední odborné umělecké škole dějiny umění.

Akce antikvariátu a klubu Fiducia finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Open Society Fund Praha, Statutární město Ostrava, Nadace OKD, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, Česká komora architektů, MUDr. David Feltl, advokátní kancelář Jansa,Mokrý,Otevřel a partneři, Nadační fond Kousek po kousku
0 komentářů
přidat komentář