Thomas Gordon Smith, Jan Michl a Audun Engh na FAST VUT

Pozvánka na přednášky zahraničních hostů na Ústavu architektury FAST VUT v Brně

Zdroj
Martin Horáček, FAST VUT
Vložil
Tisková zpráva
16.10.2014 11:35
Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně zve všechny zájemce na přednášky zahraničních hostů, které se konají na Fakultě stavební, Veveří 95, vždy v místnosti D182 v 18:30. Vstup zdarma.

Pondělí 20. 10. 2014
Thomas Gordon Smith: Rule and Invention in Classical Architecture

T. G. Smith je americký architekt a malíř. Jako zakladatel Školy architektury Univerzity v Notre Dame oživil tradiční způsob výuky navrhování v klasickém jazyce. Přednáška představí mezinárodní hnutí za návrat klasicismu do architektonického navrhování.

Středa 22. 10. 2014
Jan Michl: Design a humor

J. Michl je česko-norský historik a teoretik designu a architektury. Přednáška osvětlí skrze jev humoru v designu činnost designérů jako nesoukromou, k veřejnosti se obracející výtvarnou aktivitu a zároveň předloží tezi, že inteligentní designérská řešení mají v sobě téměř vždy prvek humoru.

Čtvrtek 23. 10. 2014
Jan Michl: Některé realistické teorie designu převážně z angloamerického světa

Přednáška shrne názory sedmi srozumitelně píšících badatelů o designu, kteří předložili alternativy k tzv. funkcionalistické teorii designu.

Úterý 11. 11. 2014
Audun Engh: Public Participation in Planning - How the public and NGOs can participate in urban design, via the ‘charrette’ process for public participation

A. Engh je norský právník, sekretář skandinávské pobočky INTBAU. Přednáška představí metodiku ‘charrette’ pro městské plánování – workshop, při kterém všechny strany, od developerů a architektů přes magistráty po obyvatele a nevládní organizace, spolupracují na vytvoření plánu založeného na konsensu.
0 komentářů
přidat komentář