Sympozium MĚSTO

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia
Vložil
Tisková zpráva
06.09.2011 07:50
Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na dvoudenní sympozium MĚSTO. Jedná se o sérii přednášek českých i zahraničních literárních vědců, teoretiků, historiků umění a dalších badatelů. Sympozium pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity v prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia.

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNY VEŘEJNOSTI.

Termín 8.–9. září 2011, vždy od  9:00 do 19:00 (v pátek pouze do 13:00)

Tematické zaměření letošního sympozia, které pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity ve dnech 8.–9. 9. 2011 v prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia, by se mělo projevit v zájmu o historicky podmíněné reprezentace města, ať už jde o jeho „paměť“, zrod a budování identity, kultovní rozměr některých měst a s ním související proces mytizace města, nebo o vnímání prostoru města jako určitého sociálně kulturního konstruktu, jež se může projevovat například prezentací města z určitých hodnotových a ideologických pozic, kdy je město stavěno do protikladu k venkovu, vnímáno jako produkt i zdroj moderního odcizení apod. Všechny přednášky sympozia jsou volně přístupny veřejnosti.

Kompletní program a informace ZDE.

Čtvrtek 8. září 2011

09.00–12.30   
Tematický okruh:  Metodologické problémy výzkumu tematizace prostoru
Bílik René – „O jednom kultúrnom konštrukte (k postaveniu urbánneho v slovenskej literárnej kultúre)“
Jedličková Alice – „Prostor fikčního narativu: textová konstrukce, kulturní modely a mentální obrazy“
Komenda Petr –  „Místo, topos, téma. Fenomenologické, sémiotické impulsy a přínos 'ženevské školy' pro rozvoj tematologického bádání“
Tematický okruh: Prostor města jako sociální a kulturní konstrukt
Změlík Richard – „Ke třem koncepcím městského prostoru (Hodrová: Citlivé město, Toporow: Miasto i mit, Derdowská: Kmitavá mozaika)“
Češka Jakub – „Hrabalova topografie města“
Pilař Martin – „Prostor Ostravska v literárním ztvárnění exilových autorů“
Mroczek Izabela – „Proměny městského prostoru v díle Jana Balabána“
Diskusní vstup: Málková Iva

13.30–17.30   
Tematický okruh: Žánrové aspekty konstrukce prostoru města
Gilk Erik – „Model maloměsta v české fikci a ritualizace života jeho obyvatel“
Czaplińská Joanna – „Města, která (ještě) nejsou. Architektura a urbanistika ve vědecké fantastice“
Diskusní vstup: Zarek Józef

Tematický okruh:  Prostor města jako vizuální objekt
Rywiková Daniela – „Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti“
Strakoš Martin – „Stará versus nová města. Urbánní prostor jako reprezentace revolučních představ o uspořádání společnosti“
Diskusní vstup: Šťastná Marie

17.30–19.00 Literárně-architektonická procházka centrem Ostravy


Pátek 9. září 2011

09.00–13.00   
Tematický okruh: Historicky podmíněné reprezentace města
Malura Jan – „Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku (poznámky k možnostem současného badání)“
Malicki Jarosław – „Česká paměť o Vratislavi“
Kolářová Jana – „Laus Urbis“
Storchová Lucie – „Intertextovost a reprezentace 'jiného' v českých cestopisech raného novověku“
Faktorová Veronika – „Města v divočině“
Řezníková Lenka – „Metafory města. Kognitivní imaginace Prahy v literatuře sklonku 19. a první poloviny 20. století“


Místo konání:  Ostrava – Antikvariát a klub FIDUCIA, Nádražní 30
Termín konání:  8.–9. září 2011
Organizátoři:  Ústav pro regionální studia FF OU, Katedra české literatury a literární vědy FF OU, Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU
Garanti:  prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.,  Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
VŠECHNY PŘEDNÁŠKY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNY VEŘEJNOSTI.

Kontakt na organizátory: martin.tomasek@osu.cz

AKCE ANTIKVARIÁTU A KLUBU FIDUCIA V ROCE 2011 PODPORUJÍ: Ministerstvo kultury, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, Nadace Landek, Česká komora architektů, Nadace OKD.
0 komentářů
přidat komentář