Stavební a podnikatelské aktivity rodiny Löw-Beerovy

Přednáška kolektivu badatelů ve vile Tugendhat

Zdroj
Vila Tugendhat
Vložil
Tisková zpráva
15.02.2015 10:20
V srpnu loňského roku vyšla publikace „Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny“, která je věnována rodu židovských textilních velkoprůmyslníků a obchodníků Löw-Beerových. Autoři se v ní zabývají vzestupem rodu z boskovického ghetta až po textilní magnáty a mecenáše působící nejen v Brně, ale v celé bývalé rakousko-uherské monarchii. Zaměřují se rovněž na spletitou genealogii rodu a jeho hospodářské a stavební aktivity.
Přednášku kolektivu badatelů, kteří jsou zároveň spoluautory této knihy, zahájí Petra Svobodová, kurátorka vily Löw-Beer v Brně. Promluví k historii a současnosti secesní rodičovské vily Grety Tugendhatové na ulici Drobného 22 (pod vilou Tugendhat). Památková obnova stavby byla dokončena v prosinci loňského roku a v létě letošního roku bude vila otevřena veřejnosti.
Historici Vladimír Velešík a Vladimír Velešík ml. představí brněneckou větev rodiny Löw-Beerovy a její podnikatelské a stavební aktivity v regionu dnešního Poličska a Svitavska včetně Löw-Beerových vil ve Svitávce a v Brněnci-Půlpecnu.
Kronikář městyse Svitávka Pavel Krejcar přiblíží rodokmen rodiny Löw-Beerovy, který se stále doplňuje a krátce představí osobnost Fritze Löw-Beera, bratrance Grety Tugendatové a významného sběratele východoasijského umění.
Dagmar Černoušková (Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat) na závěr krátce připomene vilu Fritzova bratra Ernsta Löw-Beera, kterou si dal v polovině třicátých let 20. století postavit v Brně-Pisárkách.
Přednáškový cyklus uzavře projekce hraného dokumentu o židovské podnikatelské rodině Löw-Beerových ve Svitávce „Příběh nalezeného kufru“.
Na úplný závěr bude slavnostním přípitkem zahájena putovní výstava Löw-Beerovy vily, instalovaná v technickém podlaží vily Tugendhat.
Přednáška se koná v pondělí 16. února 2015 v 17 hod. (prohlídka vily není součástí přednášky).
Vzhledem k výjimečnému počtu přednášejících a k projekci dvacetiminutového dokumentu bude přednáška trvat cca 2 hodiny.
 
Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč
Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 / 017 
nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu 
(omezená kapacita 70 osob).

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články