Seminář Liturgický prostor v současné architektuře

Zdroj
Institut ekumenických studií, ETF UK v Praze
Vložil
Tisková zpráva
10.04.2009 20:15
Přednášky

sobota 23. května 2009

9:00–18:00
Evangelická teologická fakulta UK
Černá 9, Praha 1
posluchárna S1

Seminář bude věnován architektonickým, výtvarným a obsahovým aspektům utváření liturgického prostoru. Jeho cílem je prohloubit porozumění specifickým požadavkům liturgické architektury v konfesijním i ekumenickém kontextu, a to v profesních kruzích, které v praxi přicházejí do styku se specifickým úkolem stavby či adaptace kostela, modlitebny apod.
Účastníci budou seznámeni s problematikou teologického uchopení sakrální architektury, proměnami úkolů v rámci liturgické reformy, vývojem a zdůvodněním progresivních půdorysných vzorců či s osobitými požadavky jednotlivých denominací. Důraz bude položen především na úzký vztah mezi formou liturgického prostoru a sebereflexí místní i obecné církve, odrážející se ve formách liturgického slavení. Závěr semináře bude patřit panelové diskusi o aktuálních problémech současné produkce v ČR.
Přednášejícími budou specialisté na liturgiku z ČR i ze zahraničí – Klemens Richter, David Holeton, František Kunetka, Pavel Kopeček a další.
Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa@gmail.com.

Program semináře:

9:00 Úvodní slovo
9:15 F. Kunetka: Domus ecclesiae. Malá teorie relativity liturgického prostoru.
10:00 K. Richter: Zur Entwicklung des liturgischen Raumes im 20. Jahrhundert.Von der Wegekirche zum Communio-Raum
(Vývoj liturgického prostoru ve 20. století. Od podélného ke komuniálnímu prostoru.)
Přednáška bude tlumočena.
11:30 P. Hradilek: Liturgická reforma a její důsledky pro uspořádání liturgického prostoru.
12:15–13:45
Přestávka na oběd
14:00 D. Holeton: Specificity of the Liturgical Space of Protestant Churches
(Specificka protestantského liturgického prostoru.)
Přednáška bude tlumočena.
15:15 J. Kirschner: Obnova liturgie v protestantských církvích a její důsledky pro protestantskouliturgickou architekturu – ideje a realita.
16:00 P. Kopeček: Praktické problémy při tvorbě liturgické architektury / Mobiliář v současnémlitrugickém prostoru.
17:00 Panelová diskuse. Moderuje V. Eliáš.
18:00 Zhodnocení & zakončení

Více informací na www.etf.cuni.cz.
0 komentářů
přidat komentář