Seminář Jak a čím propagovat město

Vložil
Tisková zpráva
27.02.2007 00:20
Společnost Petra Parléře připravuje seminář "Jak a čím propagovat město" s cílem poskytnout městům inspiraci ke zvýšení jejich atraktivity a současně dát možnost ověřit si, zda dosud realizované propagační aktivity jsou dostatečně účinné.

V každém fungujícím tržním systému má každá lokalita svou přitažlivost. Poznání toho, co může město nabídnout jako svůj produkt, a sladění této nabídky s potřebou trhu je cílem jeho marketingové strategie. Co vytváří produkt, nabídku města? Je to celkový potenciál - nejen ekonomický ve smyslu půda, kapitál, práce, ale i potenciál kulturní, historický, ekologický a sociální.

Seminář se bude konat 7. března 2007 v TOP Hotelu Praha a mezi přednášejícími jsou Mgr. Daniel Köppl, Mgr. Vladimír Halada, PhDr.PhMr. Štefan Medzihorský, Ing. arch. Jan Sedlák a RNDr.Ivan Tomek.

Pro více informací a přihlášku sledujte www.cenapp.cz.
0 komentářů
přidat komentář