Pozvánka na závěrečnou prezentaci WORKSHOP OPAVA 2015

Vložil
Tisková zpráva
29.09.2015 22:25
Statutární město Opava pořádá ve spolupráci s VŠB-TUO/ FAST Katedrou architektury,  AVS Kurta Gebauera,  Mendelu/zahradnickou fakultou, ČZU/ Suchdol KZKA, FAPPZ a Galerií Jaroslava Frágnera workshop.
Workshop se uskuteční od 1.10. do 4.10. 2015 v prostorách magistrátu města Opavy na Krnovké ulici.

Témata řešení jsou rozdělena na tři části:
  • Vnitřní město - ztracená místa, vztah jádra a pomezí, vstupy, propojení, kostra veřejného prostoru, art in the park, between public art, jádrová zeleň.
  • Město na pomezí - vstupy, prostupy, areály, spojení, struktury, vnitřní hranice, kostra veřejného prostoru, art in the park, landscape art, between public art, krajina zeleně. 
  • Vnější město - hranice, vstupy, propojení, doprava, re-kreace a sport, vnější natura, městské a příměstské struktury, landscape art, kulturní krajina.
Veřejná prezentace výsledků s diskuzí proběhne  4.10. 2015 od 11:00 do 14:30 v prostorách areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71, Opava, ve školící místnosti za jídelnou.

0 komentářů
přidat komentář