Pozvánka na konferenci Dřevostavby v praxi II.

Zdroj
Rigips
Vložil
Tisková zpráva
07.10.2008 13:35
Přednášky

Podrobný program akce (.pdf, 508 kB)
Ve dnech 6.-7. listopadu 2008 se ve Sport-V-Hotelu v Hrotovicích u Třebíče koná již druhý ročník konference Dřevostavby v praxi. Akce je určená pro odborníky z projekčních a realizačních firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb.


Odborné přednášky se budou zabývat aktuálními problémy, příklady praktických realizací, správnými technologickými řešeními kritických míst na stavbách, požární odolností a bezpečností stavebních konstrukcí, zkušenostmi z kolaudačních řízení při výkonu státního požárního dozoru, statikou, zvukově izolačními vlastnostmi dřevostaveb, problematikou projektových prací v návaznosti na provádění na stavbě a mnoha dalšími tématy. Vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy a návody na řešení při výstavbě dřevostaveb.

Z řady partnerských společností budou po celou dobu konference k dispozici technici, kteří budou představovat správná technologická řešení, ukazovat možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Je hodnocena 2 kreditními body.
Akce se koná pod záštitou Asociace dodavatelů montovaných domů.

Závaznou přihlášku na konferenci, včetně podrobného programu, najdete na www.rigips.cz.
Občerstvení a ubytování zajištěno. Účastnický poplatek 650 Kč/1 osoba.
Uzávěrka přihlášek je dne 24. 10. 2008.


Program

Termín: 6. – 7. listopad 2008
Místo: Sport-V-Hotel, Nám. 8. května 219, Hrotovice u Třebíče, www.hotel-hrotovice.cz

1. den čtvrtek 6. 11. 2008
10:00 – 12:00 Registrace
11:00 – 12:00 Oběd
12:00 – 12:20 Rigips a dřevostavby v roce 2008. Roman Kučera, Rigips, s.r.o.
12:20 – 12:45 Zjišťování požárních odolností dřevěných konstrukcí výpočtem. Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., ČVUT Praha
12:45 – 13:10 Cesta domu od návrhu po předání. Kritická místa v komunikaci projektanta a realizační firmy. MgA. Patrik Zamazal, MOLO ARCHITEKTI, s.r.o.
13:10 – 13:50 Technická řešení sádrovláknitých desek Rigidur. Nová řešení detailů. Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.
13:50 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:20 Přestávka
14:20 – 14:35 Nejčastější chyby při realizaci pojistných hydroizolací a parozábran v šikmých střechách. Karel Bulín, Dörken, s.r.o.
14:35 – 14:45 Měření průvzdušnosti staveb v souvislostech. Stanislav Müller, DiS.,VVÚD Praha, s.p.
14:45 – 15:15 Výstavba dřevostaveb z pohledu požární ochrany. Ing. Isabela Bradáčová, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
15:15 – 15:25 Zkušenosti z kolaudačních řízení při výkonu státního požárního dozoru. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., HZS Moravskoslezského kraje
15:25 – 15:50 Realizace zateplovacích systémů dřevostaveb. ing. Tomáš Pošta, ing. František Kašný, Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
15:50 – 16:00 Diskuze
16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 16:55 Proč a kdy použít software pro konstrukce dřevostaveb. Ing. Vladislav Dvořák, SEMACZ, s.r.o.
16:55 – 17:20 Dřevěné materiály pro konstrukci dřevostaveb. Dipl.- Ing.(FH) Knoflach Sebastian, Mgr. Jan Malát, Blumenfeld, spol. s r.o.
17:20 – 17:30 Diskuze
od 18:00 Večeře
od 19:00 Večerní oddechový program

2. den pátek 7. 11. 2008
8:00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 9:20 Difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb Rigips-diffuwall®. Doc. Ing. Jan Krňanský, CSc., Insowool, s.r.o.
9:20 – 9:45 Statika dřevěných konstrukcí staveb. Ing. Antonín Hončík.
9:45 – 10:05 Měkké dřevovláknité desky v dřevostavbách. Ing. Alexander Kohári, Smrečina Hofatex, a.s.
10:05 – 10:15 Diskuze
10:15 – 10:35 Přestávka
10:35 – 11:00 Řešení skladeb podlah. Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.
11:00 – 11:25 Zvukově-izolační vlastnosti dřevostaveb. RNDr. Josef Vrána, CSc., CSI, a.s.
11:25 – 11:50 Minerální izolace, parobrzdy a systémy v dřevostavbách. Praktický test. Ing. Petr Vacek, Saint-Gobain Orsil, s.r.o.
11:50 – 12:00 Diskuze a závěr
13:00 Oběd

Kontaktní osoba:
Jana Vařejčková
Tel. 296 411 743, 296 411 777
E-mail: cz.konference@saint-gobain.com
www.rigips.cz