Pozvánka na konferenci Architektura v perspektivě

Zdroj
Katedry architektury VŠB-TU Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
11.04.2012 23:40
Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph.D.

mezinárodní konferenci

Architektura v perspektivě

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

která se bude konat ve dnech 19. - 20. 4. 2012 od 10.00 hodin v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě - Porubě

Hlavní hosté konference:
Prof. Ing.arch. Ivan Ruller - Vzpomínky na 60. A 70. léta
Prof. Ing.arch. Alena Šrámková - Co život dal
Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, ing. arch. Ondřej Beneš - Postsovětská Moskva – architektura na cestách, hledání nové identity
Doc. Ing.arch. Radomíra Sedláková, CSc. - Budova původně navržená pro Národní shromáždění
Ing. arch. Marián Marcinka - Niekoľko skúseností a poznámok k architektúre 2. pol. 20. storočia
Ing.arch. Vladimír Matoušek, CSc. - Urbanistické problémy výstavby sídlišť v ČSR v 50.-70. letech 20. století
Ing.arch. Dušan Riedl, CSc. - Urbanismus měst v ČR ve 2.polovině 20.století ve vztahu k historickému a přírodnímu prostředí.
Dr hab. Ing. Arch. Jan Pallado - Housing architecture in upper silesia in the 1980s
Doc. Ing.arch. Petr Hrůša - Funkcionalistická tradice v současné architektonické tvorbě jako uzemnění stroje
Ing.arch. Viktor Rudiš – Ósaka a Lesná
Ing.arch. Milena Vitoulová, prof. Ing.arch. Zdeněk Strnadel - Vznik a vývoj univerzitního areálu VŠB v Ostravě - Porubě
Doc. Ing.arch. Ivo Klimeš – Divadelní architektura

Garanti konference:
Prof. Ing.arch. Ivan Ruller – odborný garant konference
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing.arch. Eva Špačková – spolugarantka konference
Dr. Ing.arch. Tomasz Wagner – spolugarant konference

Všechny informace o konferenci a elektronický přihlašovací systém najdete na webové stránce www.fast.vsb.cz/architektura-v-perspektive

Vstupné na konferenci (po el. přihlášení a zaplacení vložného do 12.4. 2012) 395,-Kč
Vstupné bez elektronické přihlášky placené na místě 495,-Kč
Výtisk monografie 195,-Kč
Společenský večer 295,-Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia je vstup na konferenci volný.

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Veřejná doprava: Zastávka tramvaje č. 7, 8, 9, 17 „Areál VŠB“ (od nádraží ČD Ostrava – Svinov směr Poruba)
Parkování: Parkoviště VŠB – TUO bezprostředně vedle auly – příjezd z ul. Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice)

Platby registruje a přijímá: Markéta Teslíková, sekretariát katedry architektury
+420 59 732 1939
marketa.teslikova@vsb.cz
Katedra architektury, Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava
L. Podéstě 1875, 708 33 Ostrava - Poruba

Sekretář konference: Ing.arch. Jakub Šebesta
mobil: 776564324
jakub.sebesta.st1@vsb.cz


program konference

1. den - 19. 4. 2012, sál NA 2
10.00 Slavnostní zahájení konference
Rektor VŠB -TU Ostrava - prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Děkanka Fakulty stavební VŠB -TU Ostrava – prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
10.20 prof. Ing.arch. Ivan Ruller - Vzpomínky na 60. a 70. léta
10.50 prof. Ing.arch. Alena Šrámková - Co život dal
11.20 doc. Ing.arch. Petr Hrůša - Funkcionalistická tradice v současné architektonické tvorbě jako uzemnění stroje
11.40 Ing.arch. Viktor Rudiš – Ósaka a Lesná
12.05 doc. Ing.arch. Radomíra Sedláková, CSc. - Budova původně navržená pro Národní shromáždění
12.30 Ing.arch. Marián Marcinka - Niekoľko skúseností a poznámok k architektúre 2. pol. 20. storočia
12.55 Ing.arch. Martin Chválek, MBA – zahájení výstavy GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2011
13.00 Přestávka na oběd
14.00 doc. PhDr. Oldřich Ševčík, ing.arch. Ondřej Beneš - Postsovětská Moskva – architektura na cestách, hledání nové identity
14.25 Ing. arch. Milena Vitoulová, prof. Ing.arch. Zdeněk Strnadel - Vznik a vývoj univerzitního areálu VŠB v Ostravě – Porubě
14.50 Ing. arch. Dušan Riedl, CSc. - Urbanismus měst v ČR ve 2.polovině 20.století ve vztahu k historickému a přírodnímu prostředí
15.15 Přestávka na kávu
15.30 prof. Ing.arch. Mojmír Kyselka, CSc. - Pět hlavních měst Moravy v ekotonu na konci 20.stoleti
15.55 doc. Ing.arch. Ivo Klimeš – Divadelní architektura
16.20 Ing.arch. Josef Němec, CSc. – Podíl SÚRPMO na urbanistické koncepce a rekonstrukce historických jader
16.45 Dr inż. arch. Marcin Spyra - Durability and fleetingness of architecture at the example of cross – border town Cieszyn,
17.15 Závěr 1. dne konference

2. den - 20. 4. 2012
I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
10.00 doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. - Změny materiálové základny na přelomu tisíciletí, FA VUT
10.15 Ing.arch. Petr Dýr,Ph.D - Revitalizace venkovských brownfields aneb návrat architektury zemědělských staveb, ARC FAST VUT Brno
10.30 Ing. Tereza Tribulová - BETON – KOV – SKLO. Materiály architektury 2. poloviny 20. století - příčiny poškození a protikorozní opatření, VŠCHT Praha
10.45 Mgr. Barbora Tribulová - Regionalizmus a regionálna architektúra v stredoeurópskom kontexte – príklad organickej architektúry na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11.00 Ing.arch. Martin Nedvěd - Hybridní architektura jako řešení problematiky vesnických „rudých domů“, FAST VŠB-TUO
11.15 Ing. arch. Jan Kašpar - Rekognoskace a zhodnocení stavu hlavních veřejných vesnických prostorů na Příbramsku, FSv ČVUT
11.30 Ing.arch.Branislav Puškár,PhD. - DALLAS 1982 – počiatok konceptu inteligentnej budovy, FA STU Bratislava
12.00 Přestávka na oběd

II. sekce – Občanské stavby, sál NA 3
10.00 Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. - Reprezentačná architektúra - Zastupiteľské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska, FASTU Bratislava
10.15 Ing.arch. Stanislav Majcher, PhD. - Nemocnica včera a dnes, FASTU Bratislava
10.30 Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. - Mestský hotel 2. polovice 20. storočia na Slovensku, FASTU Bratislava
10.45 Ing.arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ing. arch. Danica Končeková, PhD. - Školské stavby z druhej polovice 20. storočia na prahu zmien, FASTU Bratislava
11.00 Ing.arch. Peter Lovich PhD. - Nemocnice z 2. polovice 20. storočia v Bratislave súčasný stav a ich konverzia na obytnú funkciu projekty, realizácie, vízie, FASTU Bratislava
11.15 Ing.arch. Pavel Filsak - Zastupitelský úřad československé republiky v New Delhi
11.30 Ing.arch. Martina Nováková, MSc. - Zmysel „obyčajnej‘‘ architektúry - architektúra bez vlastností, FASTU Bratislava
11.45 Aneta Nosal, eng.arch., Tomasz Wagner, PhD, eng. arch. - Reanimator - factory of knowledge and technology revitalization project of the unfinished hospital complex ACM Zabrze-Gliwice, Silesian Institute of Technology in Gliwice
12.0 Přestávka na oběd

I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
13.00 Jakub Czarnecki , PhD. arch. - Potential of revitalization of mid twentieth century housing estates in the aspect of demographic changes predicted for upcoming decades, Silesian Institute of Technology in Gliwice
13.15 PhDr. Martin Horáček, Ph.D. - Prognóza osudu architektury 20. století v 21. století (ve srovnání s osudem architektury 18. století v 19. století a architektury 19. století ve 20. století), FCE VUT BRNO
13.30 dr inż. arch Paweł Maryńczuk - Links between gentrification and revitalization. Theory and practice in a local approach, Politechnika Śląska w Gliwicach
13.45 Mgr. Petr Gába - Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy – Fakta – Svědectví), Ostravská univerzita - Filozofická fakulta
14.00 Mgr.et. Mgr. Vlastimil Rudolf - Kladno v 70. a 80. letech 20. století – Kladno žijící a umírající, aneb ke „světlým“ zítřkům?
14.15 Ing. Tomáš Med - Mezi zmarem a konverzí, FSv ČVUT (B)
14.30 Mgr. Věra Kubicová - Architektonická kresebná skica – mutující výtvarné medium. Formální stránka architektonického návrhu a její stylové proměny
14.45 Ing.arch. Eva Špačková - Potřebuje sídliště centrum? (vývoj veřejného prostoru lokálního centra v Karviné – Hranicích)
15.00 Přestávka na kávu

II. sekce – Bydlení, sál NA 3
13.00 Dr hab. Ing.Arch. Jan Pallado - Housing architecture in upper silesia in the 1980s
13.15 arch. Jerzy Wojewódka, PhD - „Habitaty mieszkalne” - pomostem w transformacji architektury mieszkaniowej w okresie lat 1950-1990, Politechnika Śląska w Gliwicach
13.30 Ing.arch. Dagmar Mikušková, PhD. - Priemet štandardizácie do dispozície bytu v spoločnosti bez sociálnych rozdielov a hľadanie
pozitív pre dnešné spoločensko-ekonomické podmienky, FA STU Bratislava
13.45 Jerzy Cibis, Ph.D., Eng, Arch, Adam Bednarski, Ph.D., Eng, Arch. - Commonality modernist architectural forms of housing from the years 1919-1939, Silesian Institute of Technology in Gliwice
14.00 Ing.arch. Edita Vráblová, PhD. - expanzia študentského bývania v druhej polovici dvadsiateho storočia, FA STU Bratislava
14.15 Jerzy Cibis, Ph.D., Eng, Arch, Wiesław Olejko, Ph.D., Eng, Arch. - The second life of a large panel - the modernization of a large panel construction, Silesian Institute of Technology in Gliwice
14.30 Ing.arch. Luba Selcova, PhD. - Priestorové minimum a funkčné optimum v nepanelových bytových domoch v 2. polovici 20. storočia a možnosti ich remodelácie, FASTU Bratislava
14.45 dr inż. arch. Grzegorz Nawrot - O Architekturze, nie tylko drugiej połowy XX wieku. Subiektywny charakter Architektury i przechowywanie zdarzeń zaistniałych, Politechnika Śląska w Gliwicach
15.00 Přestávka na kávu

I. sekce – Proměny měst a vesnic, sál NA 2
15.15 Mgr. Markéta Žáčková, Mgr. Jana Kořínková - Čtyři případy architektonických a urbanistických řešení brněnských panelových sídlišť s ohledem na výtvarnou výzdobu veřejných prostranství, FA VUT v Brně , FaVU VUT v Brně
15.30 Anna Korsak - Jagodzinska, Joanna Serdynska - Modern housing architecture of the center of katowice in the second half of the xx century, Politechnika Śląska w Gliwicach
15.45 Ing.arch. Adam Guzdek - Havířský brusel, FA VUT BRNO
16.00 Ing.arch. Marián Potočár – Námestie slobody v Bratislave - vízie, výstavba a slávnosti totalit, Ústav stavebníctva a architektúry SAV
16.15 Ing. Alexandra Burešová - Přestavba náměstí Karla IV. v Mělníku, NPÚ Praha
16.30 Ing. arch. Hana Řepková – Panelová sídliště a jejich regenerace, NPÚ Praha
16.45 Ing.arch. Dušan Ferianc, PhD. - Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi a obnova mestskej radnice, FASTU Bratislava
17.00 Dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner - Zielona struktura Nowej Huty w planach z lat 50-tych i jej współczesny obraz, Politechnika Krakowska
17.15 doc. Ing. Martina Peřinková PhD. - Proměny architektury
17.30 Závěr 2. dne konference
0 komentářů
přidat komentář

Související články