Pecha Kucha Night Prague podeváté

Vložil
Tisková zpráva
15.09.2008 16:25
Zdeněk Fránek (Fránek Architects) o své zkušenosti s vystoupením na PKNP:
"PKNP byla pro mě veliká legrace, při níž jsem se osobně setkal s výbornými kumštýři, se kterými bych se normálně nesetkal. S několika jsme začali spolupracovat na společných věcech, k čemuž by bez PKNP nedošlo. Dík za to!"

Devátá Pecha Kucha Night Prague proběhne 16. září 2008 od 20.20 hodin.
Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3
www.pechakucha.cz

Vystoupí:
Petr Bosák a Robert Jansa (Advancedesign.org)
Josef Bolf
Marius Kotrba
Roman Koucký
Skupina Ládví
Pasta Oner
Alexandr Skalický (AS2000)
Petr Štěpán (Studio Najbrt)
TOY BOX
David Vávra
Zdena Zedníčková
Petr Šmídek (vítěz výzvy 2008)

Stručně o vystupujících:
Petr Bosák a Robert Jansa (Advancedesign.org)
Grafičtí designeři, spolupracující od roku 2004. V součastnosti studují na pražské VŠUP v ateliérech Grafický design a nová media a Tvorba písma a typografie. Před dvěma lety založili internetový projekt Advancedesign.org, který je koncipován jako místo pro prezentaci nějšiřšího spektra soudobého grafického designu. Pravidelně spolupracují s experimentálním festivalem Sperm, hudebním labelem Bigg Boss, galerií Meet factory a Francouzským institutem. V současnosti navrhují nový visuální styl Domu umění města Brna.
www.advancedesign.org

Josef Bolf
Kresbu a malbu studoval na pražské AVU u J. Načeradského, V. Kokolji a V. Skrepla (1990-1998), ve Stockholmu na Kongsthögskolan (1995) a na Akademie der bildende Künste ve Stuttgartu (1996). Byl členem dnes již zaniklé skupiny BJ (Bezhlavý jezdec), kterou založil v roce 1996 se spolužáky z AVU: Janem Šerých, Jánem Mančuškou a Tomášem Vaňkem. Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2005. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek.

Marius Kotrba
Sochař, malíř, kreslíř. Absolvent pražské AVU (monumentální sochařství u S. Hanzlíka a M. Axmanna). V 80. letech se věnoval především malbě a kresbě. Na začátku 90. let se vrátil k sochařství a z Prahy do Rožnova pod Radhoštěm. Jeho hlavním tématem je lidská postava a propojování geometrických a organických tvarů. Je vedoucím Katedry sochařství Fakulty umění Ostravské unoverzity. 
www.kotrbamarius.cz

Roman Koucký
Absolvent FA ČVUT v Praze (1985), od té doby se soustavně věnuje projekční praxi. Od roku 1990 také různé praxi pedagogické a vydavatelské. Jeho práce byly publikovány v českých i zahraničních odborných časopisech a vystaveny na mnoha českých i zahraničních výstavách. V únoru 2000 byla v Galerii Jaroslava Fragnera, spolu s vydáním monografie, otevřena samostatná putovní výstava Roman Koucký architektonická kancelář - kniha 1. V roce 2004 vyšla kniha koucký-arch.cz/3 a v roce 2006 knihy 2.0: elementární.urbanismus a 2.1: CZ4. Je držitelem dvou Grand Prix (1994 a 2000) a mnoha dalších ocenění v jednotlivých kategoriích. Jeho práce byly dvakrát nominovány do soutěže o cenu Mies van der Rohe v Barceloně. V roce 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a postupně několik dalších ocenění v oboru mostů. Ve čtenářské anketě časopisu Structural Ingineering International 2000 byl Mariánský most v Ústí nad Labem zařazen mezi deset nejzajímavějších staveb světa za posledních deset let. V roce 2003 získal, jako první, výroční Cenu archiwebu za přínos pro soudobou českou architekturu.
www.koucky-arch.cz

Alexandr Skalický (AS2000)
Je absolventem FA ČVUT v Praze. V letech 1990-1998 byl spolumajitelem Atelieru Tsunami, od roku 1999 je nezávislým architektem. V letech 1999-2007 spolupracoval s atelierem Archteam. Maluje a píše o architektuře, je korespondentem holandského časopisu A10. Jeho práce byly publikované v řadě českých a zahraničních odborných periodik nebo publikací, v roce 2005 mu vyšla monografie Megastore. Je laureátem Intarnational Architectural Award udělené The Chicago Athenaum v roce 2007 za projekt divadelní laboratoře JAMU v Brně.
www.a-skalicky.cz, www.as2000.cz

Petr Šmídek (vítěz výzvy PKNP 2008)
Vystudoval v roce 2005 architekturu na Akademii výtvarných umění v Praze. Odborné vzdělání získal během studia na technice v Drážďanech a praktické zkušenosti načerpal v architektonické kanceláři v Seattle. Uplynulý rok strávil jako doktorant na Univerzitě v Lublani. Od tohoto září je odborným asistentem na FUA TUL v Liberci. Od roku 2001 zodpovídá za zahraniční rubriku internetového portálu o architektuře www.archiweb.cz.

Petr Štěpán (Studio Najbrt)
Absolvent atelieru písmo a typografie prof. Jana Solpery na pražské VŠUP, od roku 2004 designer studia Najbrt. Mezi jeho realizace patří například vizuální styl společnosti ČD Cargo, nově vznikající orientační systém Českých drah, grafická identita filmu Jana Svěráka Vratné lahve, vizuální styl letošního Bienále grafického designu v Brně a grafika české mutace Pecha Kucha Night.
www.najbrt.cz

TOY BOX
Studuje čtvrtý ročník scénografie na DAMU a pátý ročník Literární akademie Josefa Škvoreckého. Je autorkou scénografického představení Bouře, které se odehrává v podkroví pražského hudebního klubu Cross. Kromě toho se dlouhodobě zabývá komiksem jako svébytnou formou vyprávění. Publikovala v komiksových fanzinech AARGH!, Zkrat a Pot a v současném vydání Revue Labyrint. Na ilustracích spolupracuje s časopisem A2 a Dekontaminace. Věnuje se DIY sítotisku a streetartu.

Skupina Ládví
Dosavadní práce skupiny Ládví je uměleckou aktivitou ve veřejném prostoru, pohybující se na hranici umění a veřejně-prospěšné činnosti. Členové: Jan Haubelt, Tomáš Severa, Adéla Svobodová, Jiří Thýn.

Pasta Oner
Dobře známý představitel českého graffiti a streetartu. Jak už je pro jeho generaci typické, neomezuje se na intervence v městském prostoru a jeho mobiliáři a s úplnou samozřejmostí vstupuje do oblasti módního designu, grafiky a klasických uměleckých disciplín. Využívá širokou škálu médií, určující je pro něj ale práce v sítotiskové dílně. Vyrábí malé série plakátů a obrazů. Z graffiti, streetartu a reklamní grafiky si do volné tvorby přenesl důraz na text a typografii.
www.cliquemag.cz

David Vávra
Narodil se v Praze-Braníku, kde také od té doby žije. Zde se na 1 km2 odehrály všechny podstatné situace - naivní dětství v obrysech architektury EXPO Brusel 58, založení divadla Sklep a v místním dřevěném kostele skautský slib, konfirmace, svatba, křtiny čtyř dětí. Po gymnáziu studoval čtyři roky na Stavební fakultě ČVUT a čtyři roky na Akademii výtvarných umění. Pracuje jako architekt - řada realizací od Šumavy po Krkonoše. Průvodce a spoluautor seriálu Šumná města, ba i lekcí němčiny Alles Gute (v rámci České Sody). Občasný básník, zvláště při slavnostních příležitostech (Oslavné básně - Patnáct kravat Davida Vávry, Votobia 1998). Společně s J. T. Kotalíkem a Pavlem Fričem vydali knihu 30 kroků české architektury.

Zdena Zedníčková
Architekturu studovala na VŠUP v Praze, ve studiích pokračovala ve Finsku (Muotolluinstituutti v Lahti), Egyptě (Helwan University v Káhiře) a Japonsku (fakulta architektury Musashino Art University v Tokyu). Od roku 1999 s přestávkami působí jako asistentka na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a zároveň je doktorandkou na pražské ČVUT. Nejaktuálnějším výsledkem jejího pedagogického působení je výstava Praha 2080.
www.zedna.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ANEB PRAŽÁCI SOBĚ
de ardoise
16.09.08 09:57
zobrazit všechny komentáře

Související články