PAMÁTKÁŘSKÉ MINIMUM pro každého

Přednáškový cyklus Klubu Za starou Prahu

Zdroj
Klub Za starou Prahu
Vložil
Tisková zpráva
10.04.2008 23:30
Přednášky

5. 5. Proč vznikl kult památek a jak se rodila jeho teorie?
Doc. PhDr. Josef Štulc, hlavní konzervátor Národního památkového ústavu, prezident Českého národního komitétu ICOMOS, člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu

12. 5. Princip rekonstrukce v památkové péči
Ing. arch. Miloš Solař, památkář, pracovník ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu

19. 5. Oprava Karlova mostu ze zorného úhlu památkáře
Ing. arch. Ondřej Šefců, památkář, odborný pracovník ústředního pracoviště Národního památkové ústavu, odborný garant opravy Karlova mostu

2. 6. Památkové rezervace, zóny, ochranná pásma - vznik, historie, vývoj
Prof. Ing. arch. Karel Kibic, dlouholetý památkář a pedagog Fakulty architektury ČVUT

9. 6. Vila Tugendhat v Brně - koncept ochrany a obnovy památky moderní architektury
Bc. Karel Ksandr, náměstek generálního ředitele Národního muzea, památkář Národního památkového ústavu, místopředseda Klubu Za starou Prahu

16. 6. Omítané a natírané fasády pražské - způsoby omítání, barevnost
Ing. arch. Jan Bárta, propagátor a znalec tradičních materiálů pro obnovu památek, zakladatel a majitel firmy Aqua obnova staveb s. r. o., člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Juditina síň, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, 
vždy v pondělí od 18 hod.
www.zastarouprahu.cz

Cyklus bude pokračovat i v podzimních měsících.

Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s redakcí časopisu Zprávy památkové péče, který vydává Národní památkový ústav, ústřední pracoviště.

Vstupné dobrovolné.
0 komentářů
přidat komentář