offcity_architekti: přednáška Petra Špačková

Zdroj
OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
06.12.2012 19:20
Srdečně Vás zveme na další z přednášek projektu OFFCITY.

OFFCITY ARCHITEKTI

PETRA ŠPAČKOVÁ:

Proces rezidenční suburbanizace v České republice:

jak se žije na okraji města

pondělí 10. prosince 2012 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Proces rezidenční suburbanizace je novým fenoménem, který však dokázal od poloviny 90. let velmi výrazně proměnit některá česká města. (Mediální) obraz rozvoje satelitních městeček a stěhování do zázemí měst je ovšem spojen s řadou tzv. suburbánních mýtů – stereotypně reprodukovaných, avšak často empiricky neověřených. Petra Špačková ve svém příspěvku představí výsledky dlouhodobého výzkumu týmu Urbánní a regionální laboratoře. Na úrovni České republiky se bude věnovat rozsahu, vývoji a rozmístění procesu rezidenční suburbanizace. Na příkladu Pražského metropolitního regionu a jeho vybraných konkrétních lokalit pak ukáže důsledky procesu suburbanizace pro život v tomto druhu městské periferie a také rozdílné přístupy k dalšímu vývoji území.

Petra Špačková, Ph.D. vystudovala sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti zde působí jako odborná asistentka v rámci výzkumného týmu URRlab (Urbánní a regionální laboratoř). Ve své výzkumné činnosti se věnuje zejména studiu procesu suburbanizace, sociálního prostředí městských, suburbánních i venkovských lokalit a sociální deprivaci.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2012. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz / www.divadlo29.cz / www.urrlab.czPřipravujeme:

OFFCITY ARCHITEKTI

MATĚJ AL-ALI, PETR DUB, TOMÁŠ MORAVEC: STEZKA ODVAHY

středa 16. ledna 2013 od 19.00 v Divadle 29

Prezentace Stezky odvahy, uměleckého projektu autorské trojice Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec, elegantně navazuje na prosincovou přednášku sociální geografky Petry Špačkové věnované suburbanizaci. Stezka odvahy usiluje o umělecké zachycení novodobé urbanizace dvou satelitních vesnic Psáry a Dolní Jirčany nedaleko Prahy.

Stezka byla realizována v rámci projektu CULBURB – Cultural Acupuncture Treatment for Suburb, který sleduje situaci a možný vývoj současných středoevropských suburbií.
0 komentářů
přidat komentář

Související články