offcity_architekti: Collective IKA

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
11.12.2015 21:25
úterý 15. prosince 2015 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Poslední přednáška letošního cyklu Offcity architekti, který se po celý rok zaměřoval na prezentaci spolků a inciativ, které aktivně vstupují do veřejného prostoru, pracují s městem a jeho architekturou, pořádají akce, přednášky, festivaly, iniciují a aktivizují. Postupně jsme představili platformy a projekty z různých koutů České republiky a prostřednictvím jedné z přednášek jsme rovněž zavítali k našim sousedům na Slovensko. Prosincovou prezentací rozšiřujeme mezinárodní kontext o Rakousko, konkrétně o zástupce z hornorakouského Lince, průmyslového města, které se již od počátku 90. let minulého století výrazně profiluje jako město kultury a médií a systematicky se věnuje strategickému plánování v kultuře.

Collective Ika je skupina několika lineckých architektů a designerů (Clemens Bauder, Franz Koppelstätter, Magdalena Reiter, Klaus Michael Scheibl, Jomo Zeil), která se prostřednictvím svých uměleckých a architektonických projektů snaží měnit vnímání veřejného prostoru s cílem zkoumat jeho potenciál a zpochybňovat zavedené konvence. Typickými příklady toho, čemu se Ika věnuje, jsou například témata komercionalizace veřejného prostoru nebo opuštěných míst a staveb.

Jelikož jsou členové Collectivu Ika činní v souvislosti s architekturou i v jiných zajímavých projektech, představí nám též v rámci večera aktivity sdružení afo (Architekturforum Oberösterreich) a platformu Fruchtgenuss.

Jak je současná architektura a témata, s nimiž Ika pracuje, vnímána místními? Podporuje Linec nezávislé aktivity a projekty pracující s architekturou a veřejným prostorem? Co Collective Ika v Linci nejvíc pálí?

Přednáška a diskuse bude vedena v anglickém jazyce.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2015. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články