O teorii architektury - přednáška Cyrila Říhy a Oldřicha Ševčíka

O teoriích architektury

Zdroj
Jiří Tourek, Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
19.06.2017 13:10
Pondělí 19. června 2017, 19:00 hodin
Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8

Koncepce: Jiří Tourek

Další architektonická debata, tentokráte o teorii architektury. Diskuse se bude věnovat rozdílným pojetím teorie v ontologicky založené filosofii a jiných či alternativních teorií, jež se zakládají např. na poststrukturalistickém myšlení, ale i těch, které zcela bezprostřední filosofické založení postrádají či dokonce odmítají. Debata chce otevřít otázku, jakou teorii vlastně potřebujeme, jaká by měla být a zda vůbec ji vůbec potřebujeme. Fenomenologické a ontologické myšlení má v českém prostředí dlouhou a silnou tradici. Jinak je tomu s postmoderními teoretickými směry, poststrukturalismem či dekonstruktivismem, které ovšem převládají jinde ve světě. Debatovat přijdou teoretici Oldřich Ševčík a Cyril Říha.
Oldřich Ševčík působí na FA ČVUT a dlouhodobě se zabývá teorií, ale i dějinami architektury, k obojímu vydal několik důležitých publikací. Mezi něž patří Problémy moderny a postmoderny (ČVUT, Praha 1998); Programy a prohlášení architektů XX. století (ČVUT, Praha 1999); Texty praktikujících architektů (s P. Urlichem, Česká komora architektů, Praha 2000); Architektura, historie umění (Grada, Praha 2007).
Cyril Říha se zabývá teorií architektury a výzkumem současných měst. Přednáší mj. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V minulosti se zaměřoval především na téma prefabrikace v architektuře a urbanismu 20. století. Spolueditoval knihu Husákovo 3+1: Bytová kultura 70. let (UMPRUM, Praha 2007). Jeho současný výzkum se soustřeďuje na téma „terrain vague“ v současných městech a makroskopických analogií mezi biologickými a urbánními systémy.
Tematické architektonické diskuse. Vždy jednou v měsíci, dva účastníci a jedno aktuální téma. Osvědčená podoba akademické debaty, představení stanovisek, diskuse, otázky diváků. Smyslem cyklu je otevřít důležitá a palčivá témata, umožnit prezentaci postojů různých, často protichůdných, stran, konfrontovat rozmanité pozice s náhledem odborníků, zodpovědných činitelů, politiků a zároveň umožnit zainteresované laické i odborné veřejnosti bezprostředně se dozvědět stanoviska zúčastněných stran a klást jim otázky. Každou z diskusí spojuje jedno zastřešující téma.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články