Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus

Mezinárodní vědeckovýzkumné kolokvium—workshop studentů doktorského studia

Vložil
Tisková zpráva
14.06.2011 12:25
Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze
prof. Ing. arch. Ir. Zdeněk Zavřel
a
proděkan Fakulty architektury ČVUT v Praze pro vědu a výzkum
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

vyhlašují

v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33304 Architektura

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ KOLOKVIUM-WORKSHOP 2011 STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA

na téma

Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus

datum konání: čtvrtek a pátek 16. – 17. 6. 2011

pořadatel: Fakulta architektury ČVUT, Praha

místo konání: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6-Dejvice

Cíl:
Cílem kolokvia je rozvinout a zkvalitnit vědu a výzkum v doktorském studijním programu architektura a urbanismus. Kolokvium umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského stupně studia fakult architektury ČVUT v Praze, VUT v Brně a STU v Bratislavě. Důležitým cílem kolokvia je formou workshopu podpořit výměnu zkušeností a navázat spolupráci mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami.

Vědecký výbor:
Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák (FA VUT Brno)
Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)

Přípravný výbor:
Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. – odpovědná osoba za vědecký výbor
Ing. arch. Irena Fialová – odpovědná osoba za přípravný výbor
Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – organizační koordinace sekce architektura
Ing. arch. Jaromír Hainc – organizační koordinace sekce urbanismus
Ing. arch. Lukáš Kurilla – organizační a informatické zajištění, webová prezentace
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. – organizační a produkční zajištění, propagace
PhDr. Marcela Hanáčková – koordinátorka odborných recenzí, redakce sborníku
Ing. Hana Novotná – asistentka kolokvia-workshopu

Sekretářka:
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. (FA ČVUT Praha)

Výstupy:
Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku s ISBN, který bude připraven před zahájením. Dále budou publikovány na doprovodném DVD, na webové prezentaci a prostřednictvím výstavy posterových příspěvků.

> http://kolokvium.fa.cvut.cz/
0 komentářů
přidat komentář