Martin Veselý v rámci cyklu Sídliště, jak dál?

Zdroj
Jana Kubánková, Fakulta architektury ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
29.04.2014 08:40
Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně technologický standard a příliš jsme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit. Hledání odpovědí na otázky budoucího vývoje těchto specifických území tak reprezentuje jedno z nejdůležitějších témat územního plánování a správy měst.

Po úvodní části série přednášek, ve které jsme se seznámili s problematikou sídlišť v zemích Visegrádu, se přesouváme k tématu sídlišť nahlíženému ze strany českých odborníků. Tentokrát se podíváme na sídliště optikou sociálního antropologa. Martin Veselý se aktivně věnuje tématu rozvoje města. Je koordinátorem Pražského urbanistického kroužku a aktuálně i členem výzkumného týmu Paneláci.

Sídliště ve společenskovědní perspektivě

Přednáška a následná diskuse se nejprve zaměří na dvě témata frekventovaná ve společenskovědním výzkumu panelových sídlišť:
1) spokojenost obyvatel se životem na sídlišti
2) faktory a předpoklady udržitelného socioekonomického rozvoje sídlišť.
Na základě pojmenování faktorů (ne)spokojenosti obyvatel a (ne)udržitelnosti rozvoje budeme moci přejít k tématu, v němž se prolíná zájem projektantů, sociálních vědců a samospráv: regeneracím sídlišť a problémům, na něž regenerační projekty narážejí.

Přednáška se uskuteční v budově Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích v úterý 29.dubna v 18:30 hod v místnosti 152.

 Přednáška je součástí rozsáhlého výzkumného projektu „Sídliště, jak dál?”, který pořádá Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Centrem kvality bydlení, nadací Heinrich Böll Stiftung Prague a Národní sítí zdravých měst. Projekt podporuje Visegrádský fond.

Projekt “Sídliště, jak dál?” zkoumá možnosti přeměny stávajících sídlištních celků ve fungující a atraktivní součásti městské struktury. Součástí projektu je ateliérové zadání v ateliéru Kohout-Tichý, studentský workshop a série šesti tématických přednášek. V první části přednáškového cyklu vystoupí odborníci ze zemí Visegrádu, kteří představí problematiku sídlišť ve středoevropském prostoru a následně je doplní čeští odborníci z řad architektů, urbanistů i teoretiků, kteří se ve své činnosti tématikou sídlišť zabývají. Na podzim letošního roku je plánována mezinárodní konference, která jednak představí výsledky případových studií a analýz zpracovaných v ateliéru a dále uvede hosty z Německa, Francie a Nizozemí, kteří představí realizované nebo probíhající regenerace sídlišť, jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Projekt uzavírá putovní výstava, která bude zahájena na Fakultě architektury ČVUT a následně bude prezentována ve městech a městských částech, které se projektu zúčastnily. Teoretické poznání získané během jednotlivých fází projektu „Sídliště, jak dál?“ shrne také publikace, která zároveň naznačí základní doporučení pro transformaci českých sídlišť.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články