Květa Jordánová: Strojírny na Moravě – otázky, přístupy, východiska

Petra Batková, NPÚ
Vložil
Tisková zpráva
14. 09. 2017 10:30
I v novém pololetí bude Národní památkový ústav Ostrava pořádat zdarma jednou měsíčně přednášky pro veřejnost. Cyklus věnovaný památkové péči zahájí přednášející Květa Jordánová tématem Strojírny na Moravě – otázky, přístupy, východiska, a to ve středu 20. září 2017 v 17:00 hodin. Přednáška se koná v zasedací místnosti na adrese Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava.

Strojírny se i v současné době, kdy technické památky chápeme jako nedílnou a plnohodnotnou součást kulturního dědictví, ocitají ve stejné pozici, v jaké se nacházely technické památky obecně na přelomu 80. let 20. století. Jejich existence byla akceptována, zřídka se objevily jako téma na odborných konferencích, ale období výzkumů, které vedly k pochopení a ochraně tohoto fondu, mělo být teprve zahájeno.
Autorka příspěvku přiblíží posluchačům nejvýznamnější moravské strojírny a jejich hlavní výrobní objekty, které představí z hlediska historického, architektonického i stavebně-technického vývoje. Součástí přednášky bude i  nadnesení problematiky péče o tento fond a srovnání možných přístupů se zahraniční situací.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář