kruh 2008 jaro: Architektura a umění ve veřejném prostoru

kruh
Vložil
Tisková zpráva
24. 02. 2008 08:00
Občanské sdružení KRUH připravilo na první pololetí roku 2008 cyklus tří přednáškových večerů, který bude věnován tématu architektury a umění ve veřejném prostoru. Program je řazen do tématických okruhů, v jejichž rámci se představí různé projevy architektury a výtvarného umění v městském prostředí i v krajině. Prezentace architektů a výtvarných umělců se bude týkat v prvním večeru soudobého pojetí pomníků a památníků. Následující přednášky budou sledovat proměny v utváření veřejných prostorů a průčelí budov. Připravovaná setkání nabídnou přehlídku kvalitních realizací i návrhů a umožní konfrontaci přístupů jednotlivých autorů i žánrů. Na přednáškách vystoupí David Černý, Krištof Kintera, architektonický ateliér Sporadical, Skupina Ládví, Josef Pleskot, Lukáš Rittstein, architektonický ateliér Třiarchitekti, Projektil a mnoho dalších.
Význam spolupůsobení architektury a výtvarných děl v městském prostoru či v krajině vyplývá z historického kontextu. Napříč stoletími můžeme sledovat zásadní podíl sochařství a malířství na utváření průčelí budov, integraci samostatných uměleckých děl do městského prostředí a v neposlední řadě práci s dílem či stavbou v kontextu krajiny. Současnou proměnu těchto víceméně tradičních, v historii pevně zakořeněných témat, se pokusí přiblížit právě uvedený cyklus přednášek.

Přednášky se budou konat každý první čtvrtek v měsíci v prostorách nově vzniklé galerie současného umění Tranzitdisplay.
Bližší informace na adrese www.kruh.info, www. tranzitdisplay.cz, kontakt email kruhos@seznam.cz

čt 06.03. 2008 19h Pomník a památník
Památník obětem komunismu v Liberci, Památník čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích II. světové války, Praha, Pamětní deska Display, Soutěž na pomník Janu Bouchalovi, Nová audiovizuální expozice v památníku Lidice a další

vystoupí: Sporadical, Plieštik, Novotný, Opočenský, Černý, Kintera, Skupina Ládví, PZA, Prokůpek a další

Jaký význam pro nás dnes představuje pomník a památník? Jak vnímá toto téma architekt a výtvarník? Jaká forma pomníku je v dnešní době adekvátní? Odpověď na tyto otázky představí například autoři Památníku obětem komunismu v Liberci či audiovizuální expozice památníku v Lidicích a další architekti, sochaři a umělci.

čt 03.04 2008 Veřejná prostranství
Kašna na náměstí v Plzni, Úprava nábřeží v Litomyšli, Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, Sochařský park Kraví Hora v Brně, socha Mejly Hlavsy Liberci

vystoupí: Cisler, architektonický ateliér Třiarchitekti, Projektil, Atelier Um, a3, Rittstein a další

Přednáškový večer, zaměřený na proměnu městských center a veřejných prostorů, nastíní otázky úprav náměstí, volby městského mobiliáře, úlohy zeleně uvnitř města či vkládání nových artefaktů (soch, kašen apod.). Kromě otázky úprav historického náměstí zazní během večera opakovaně téma revitalizace nábřeží (Litomyšl-Kadaň). Na rostoucí zastoupení soch ve veřejném prostoru upozorní prezentace Lukáše Rittsteina a dalších.

čt 05.06. 2008 Fasády budov
Barevná řešení panelového sídliště v Praze Roztylech, Hotel Metropol na Starém Městě, Technická knihovna v Dejvicích, Smíchovská synagoga v Praze a mnoho dalších

vystoupí: Rothbauerová, Babák, Kvíčala, Ellement, Znamení čtyř – architekti, Mackovič a další

Cyklus přednášek Architektura a umění ve veřejném prostoru uzavře téma estetického přístupu k utváření průčelí budov. Pozornost bude věnována také současné přeměně fasád starších objektů, problému renovace, zateplování a nástaveb obytných domů.

Místo konání: Galerie TRANZITDISPLAY - zázemí současného umění, Dittrichova 9/337, Praha 2
Bližší informace www.kruh.info, www. tranzitdisplay.cz, email kruhos@seznam.cz

partneři projektu: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha
projekt podpořili: Sipral, AV Media, Konsepti, MDA Praha s.r.o., MDA Ostrava s.r.o., Metrostav a.s., Magistrát hl. m. Prahy
mediální partneři: Era 21, Radio 1, www.archiweb.cz, kulturní týdeník A2
0 komentářů
přidat komentář

Související články