Konverze jako řešení brownfields a zrození jedinečné stavby

Vložil
Tisková zpráva
13.09.2012 09:20
sklad mouky Holešovice
Recept na originální budovu? „Vezměte starou nevyužívanou industriální stavbu a proměňte ji na moderní kanceláře, obchodní centrum nebo např. galerii. Výsledkem bude jedinečný prostor, který v sobě spojuje ducha minulosti s potřebami současného moderního člověka.“ Ideální, leč často nedosažitelné řešení zmíněné s nadsázkou v úvodních větách článku, pouze poukazuje na velký problém řady měst. Řeč je o osudu starých textilních továren, skláren, kasáren, administrativních budov, garáží, obilných sil, o jejichž „záchranu“ se pokouší zástupci měst, památkářů, architekti i investoři vidící v konverzích investiční příležitost.

Recyklace budov jako šance na nový život
O tom, že konverze průmyslových nemovitostí u nás vedou k zajímavým projektům, svědčí konkrétní příklady jako např. brněnské nákupní centrum Vaňkovka, pražská galerie umění DOX nebo pražské divadlo La Fabrika. Posledně zmíněné víceúčelové kulturní centrum vzniklo na půdorysu dvou propojených továrních objektů postavených počátkem minulého století v Holešovicích, Richterových strojních závodů a sléváren. Symbolicky právě tento unikátní prostor bude v úterý 25. září hostit v pořadí již čtvrtý ročník odborné konference Křižovatky architektury letos s podtitulem „Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou“. Diskutovat nad tím, jak naložit s průmyslovým dědictvím a co všechno to obnáší, budou zástupci komunální sféry, státní správy, akademické obce, ale také architekti či developeři. Představí své názory a konkrétní zkušenosti s problematikou industriálního dědictví v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, regenerací měst a kulturním poselstvím.

Lochkov
O možnosti přestavby nevyužitých průmyslových objektů bude hovořit i Michal Šourek ze společnosti MS Development: „Nákladové nádraží Žižkov a nespočet dalších, dnes nevyužitých industriálních objektů potřebuje konverzi. Nikoli konzervaci! U souborů takového měřítka je ostatně jen těžko možná. V zájmu smysluplné revitalizace lze i něco zbourat, zachovat jen některé části stavebních struktur.“

Problematiku brownfields očima komunálního politika nastíní další z hostů konference, kladenský primátor Dan Jiránek. Město se potýká s ekologickými zátěžemi, které jsou spojeny s „dědictvím“ po hutích a po důlní činnosti. Problém industriálních i jiných brownfields vidí Jiránek jako jednu z priorit komunální politiky. „Zanedbaný, nevyužitý a někdy i nebezpečný industriál je z tohoto hlediska podstatný, vnímáme ho jako hrozbu, ale i jako šanci. V samotném městě už nic velkého postavit nemůžete, ty průmyslové lokality jsou z tohoto úhlu pohledu velkou a někdy i jedinou příležitostí.“

Kladno, autor fotografie: Ing. arch. František Müller

O možnostech a zákrutách revitalizace industriálního dědictví budou na konferenci „Křižovatky architektury“ mluvit ekonomové z NERVu i developeři. Mezi tématy zazní i společenské aspekty této problematiky, informace o památkové péči a související legislativě či územním plánování. Chybět nebudou ani praktické příklady z Čech, např. rekonstrukce haly bývalé Kotlárny v Pernerově ulici v Praze na moderní využití a její zapojení do nově vznikajícího kulturně - administrativního centra. Opomenout nelze ani příklady a zkušenosti ze zahraničí.

Konference Křižovatky architektury proběhne 25. 9. 2012 od 9.00 do 17.00 hod. v divadelním sále La Fabrika v Praze 7 – Holešovicích a zakončí tak odborný doprovodný program veletrhu FOR ARCH. Podrobný program a přehled přednášejících hostů i konkrétních témat najdete na webu konference: www.krizovatkyarchitektury.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články