Konference Zrození moderního města

Vložil
Tisková zpráva
18. 10. 2009 21:40
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Státní okresní archiv Hradec Králové (součást SOA Zámrsk)

pořádají

pod záštitou primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 mezioborovou vědeckou konferenci

ZROZENÍ MODERNÍHO MĚSTA (1890 – 1939)

V roce 2009 si Hradec Králové připomíná kulatá výročí narození i úmrtí svého dlouholetého starosty, politika, advokáta i básníka v jedné osobě, JUDr. Františka Ulricha (1859–1939). Právě pod jeho vedením se město proměnilo v závěru devatenáctého a v prvních desetiletích století dvacátého v moderní město a důležité centrum společenského a hospodářského života. Tato skutečnost se stala podnětem k tomu, pokusit se zmíněnou proměnu zasadit prostřednictvím vědecké konference do širších dobových souvislostí.

Záměrem připravovaného jednání je zhodnotit, jakými cestami se ubíral život vybraných městských center, které se v průběhu sledovaného období vypořádávaly s pozůstatky devatenáctého i novými požadavky nastupujícího dvacátého století. Předkládáme proto společné hledání odpovědí na otázky, jak např. vypadal hospodářský, sociální a urbanistický vývoj měst, jež byla ve sledovaném období významnými regionálními středisky, nebo měla ambice se jimi stát.

Jakou roli v procesu moderního rozvoje sehrály městské elity, osobnosti v samosprávě obcí a jejich obyvatelé celkově? Jak postupovala města při bourání hradeb, likvidaci pevnostních omezení a využití pozemků? Zda se postupovalo všude v souladu s dobovými požadavky podle velkorysých urbanistických principů, nebo vítězil živelný vývoj? Byla moderní architektura přijímána spíše s porozuměním tehdejších obyvatel, nebo bylo třeba překonávat nedůvěru maloměstské mentality?Jak ovlivnilo urbanistické úsilí této epochy pozdější tvář měst až po dnešní dny? Které osobnosti architektury se při proměně měst nejvýrazněji uplatnily? Toto jsou jen některá z témat, která se stanou předmětem zájmu přednášejících i posluchačů v průběhu obou konferenčních dnů.

Konference bude probíhat v budově Muzea východních Čech, jejímž autorem je architekt Jan Kotěra a jež představuje jedno z nejvýznamnějších architektonických děl tohoto období nejen v Hradci Králové. Součástí programu bude i společenský večer inspirovaný dobou Františka Ulricha.

Budeme potěšeni, pokud Vás budeme moci přivítat v auditoriu přednáškového sálu i na společenském večeru, který se uskuteční 4. listopadu. V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci prosíme o vyplnění přihlášky a její zaslání elektronicky na e-mailovou adresu: konference.ulrich@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1.

Všechny potřebné informace, včetně programu a přihlášky pro posluchače, naleznete rovněž na webových stránkách konference http://konferenceulrich.webnode.cz/.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové   
Mgr. Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové
PhDr. Zdeněk Zahradník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
0 komentářů
přidat komentář