Konference o obnově a využívání klášterů

Vložil
Tisková zpráva
26.10.2008 10:25
Na území České republiky se nachází velké množství církevních památek. Otázka jejich využívání je stále aktuální i pro vlastníky klášterů.


Tématem klášterů se bude zabývat konference PRO památky – obnova a využívání památek ve 21. století, která se koná 13. listopadu 2008 v prostorách kláštera dominikánů v Praze. Cílem konference je umožnit setkání vlastníkům klášterů, památkářům, architektům, zástupcům měst, investorům i širší veřejnosti. „V současné době podle nás chybí prostor k otevřené diskuzi jednotlivých zaujatých stran, tento prostor jim chceme na konferenci poskytnout. Současně bychom rádi nabídli i možnost prezentace zajímavých myšlenek ohledně využívání klášterů. Na konferenci zazní příspěvky k vlastní architektuře těchto památek, k financování projektů i k možnostem smysluplného využívání“ říká Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který konferenci pořádá.

Na konferenci promluví generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, doc. PhDr. Pavel Vlček z Fakulty architektury ČVUT, převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB a řada dalších odborníků z oblasti památkové péče, architektury i financí, stejně jako zástupci několika klášterů. Záštitu nad konferencí a úvodní slovo přislíbil ministr kultury Václav Jehlička.

Podrobný a aktualizovaný program konference najdou zájemci na internetových stránkách www.propamatky.cz, kde se zároveň mohou na konferenci přihlásit.
0 komentářů
přidat komentář