Jiří Klokočka: Transferia a jejich vliv na městské struktury

Transformace nádraží a jejich okolí v Belgii

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
01. 05. 17. 07:25
Ve středu 3. května 2017 v 17:30 hodin se v posluchárně č. 111 (Krejcar) na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Thákurova 6 uskuteční habilitační přednáška Ing. arch. Akad. arch. Jiřího Klokočky na téma Transferia a jejich vliv na městské struktury.

Jiří Klokočka absolvoval Fakultu stavební ČVUT (1970-76) a AVU (1976-79), po emigraci do Belgie založil v Antverpách vlastní architektonickou kancelář (1980-86). V letech 1986-2011 byl architektem a urbanistou belgického města Kortrijk. Jiří Klokočka spoluzaložil magisterské studium urbanismu na Škole architektury Sint-Lucas (Brusel/Gent), v letech 2003-16 působil jako vedoucí katedry urbanistického navrhování na Fakultě architektury KU Leuven. V současnosti vede vlastní atelier Delmulle2Klokocka (architektura + urbanismus), od 2012 působí v roli vedoucího atelieru na FUA TU Liberec a od 2014 také na FA ČVUT v Praze, od 2016 externě spolupracuje s KAM - kanceláří architekta města Brna a je předsedou a členem Komisí pro architekturu a urbanismus v řade belgických měst. Jiří Klokočka zároveň zpracovává doktorskou práci na téma Transferia a jejich vliv na městské struktury.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář