Jan Šépka - Práce - pozvánka na nymburskou přednášku

Zdroj
Jan Červinka
Vložil
Tisková zpráva
12.02.2015 07:50
Jan Šépka
Šépka architekti

Ve čtvrtek 12. února 2015 od 18:00 hodin se v Obecním domě v Nymburce uskuteční pro veřejnost přednáška architekta Jana Šépky o jeho tvorbě. Spolu s architektem Osamu Okamurou představí novou knihu nazvanou Jak se dělá město. Zároveň bude zahájena výstava studentských prací Vize pro Nymburk.

Významného českého architekta Jana Šépku uvede programový ředitel mezinárodní konference reSITE Osamu Okamura. Jan Šépka ve své přednášce nastíní na osmi konkrétních projektech, jak vznikají jeho návrhy a přiblíží jejich výtvarný, experimentální, a také hravý charakter. Po přednášce oba architekti představí knihu Jak se dělá město, která mapuje studentské práce ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové pro česká města v letech 2009-14. Následovat bude moderovaná diskuze s přesahy do problematiky městského plánování a tvorby veřejného prostoru. Na závěr se uskuteční uvedení výstavy semestrálních prací ateliéru architektury A1 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze zaměřené na Nymburk. Veřejná prezentace studentských projektů bude následovat 26. února 2015 od 18:00 hodin opět v Obecním domě.

Jan Šépka a Mirka Tůmová zadali studentům jako téma zimního semestru město Nymburk. Jejich úvodní týdenní pobyt v Nymburce završila v listopadu veřejná prezentace a diskuze nad vzniklými návrhy. Tohoto setkání a následné diskuze se ve foyer Hálkova městského divadla zúčastnilo na padesát občanů a také rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze profesor Smetana. Občanům a představitelům samosprávy jejich projekty nabízejí zcela nezatížený pohled na řadu míst a proluk ve městě, což může přispět k jejich budoucí kultivaci, rozvoji a využití.

Jan Šépka
- vystudoval architekturu na FA ČVUT a AVU v Praze
- v roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce
- v roce 1998 založil s Petrem Hájkem a Tomášem Hradečným úspěšný ateliér HŠH architekti
- od roku 2009 vede vlastní ateliér Šépka architekti
- v letech 2004 až 2014 působil jako pedagog na FA ČVUT
- od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM a Kancelář projektů a soutěží na Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy
- řada projektů, na nichž se podílel, získala ocenění u nás i v zahraničí; k nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci a Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh Národní knihovny v Praze nebo Pokoj v krajině v Modravě

Osamu Okamura
- vystudoval architekturu na FA ČVUT a konceptuální tvorbu na AVU v Praze
- od roku 2013 je programovým ředitelem reSITE
- působí v redakci architektonického časopisu ERA21
- je členem Metropolitní ozvučné desky, odborného poradního orgánu Rady hl. m. Prahy v otázkách rozvoje města
- za Českou republiku je nezávislým navrhovatelem na Cenu Miese van der Rohe – ocenění Evropské unie za současnou architekturu
- vyučuje na mezinárodním architektonickém institutu ARCHIP v Praze

Mirka Tůmová
- vystudovala architekturu na FA ČVUT
- od roku 2008 vede s Jiřím Gulbisem vlastní architektonický ateliér homostudio
- v letech 2009 až 2014 působila jako pedagožka na FA ČVUT
- od roku 2014 je odbornou asistentkou Jana Šépky v ateliéru A1 na UMPRUM
- mezi úspěšné realizace, na kterých se podílela, patří například pomník operace Anthropoid v Praze, rodinný dům v Dobřichovicích nebo relaxační zóna na letišti Václava Havla

studenti ateliéru A1 na UMPRUM
Yara Abu Aataya, Marie Adámková, Lukáš Bursík, Tomáš Černý, Milos Djikanovic, Marie Eliášová, Oto Emr, Kristýna Geržová, Tereza Haumerová, Bibiana Heinichová, Jakub Herza, Jakub Kolek, Agnieszka Lewandowska, Anna Moskvitina, Viktória Mravčáková, Anna Pátková, Štěpán Smetana, Jan Stibitz, Jan Šolar

publikace Jak se dělá město
Architekt Jan Šépka se ve své pedagogické činnosti soustřeďuje na výběr a zadávání témat pro místa, kde je aktivní zájem samospráv o architektonické a urbanistické návrhy studentů. Několikaletou systematickou práci ateliéru a jeho studentů představuje publikace, která vychází právě v těchto dnech. Autorský tým pro ni zvolil příznačný název Jak se dělá město a nastiňuje jiné možnosti v plánování strategie koncepce měst.

termíny
- čtvrtek 12. února od 18 hodin: přednáška architektů Šépky a Okamury s představením knihy Jak se dělá město
- čtvrtek 26. února od 18 hodin: veřejná prezentace prací studentů ateliéru A1
- 12. února – 31. března: výstava studentských prací

Nad únorovými akcemi o architektuře převzal záštitu starosta Nymburka Tomáš Mach. Přednášku pořádá galerie JII a Jan Ritter ml. ve spolupráci s městem Nymburkem a Městským kulturním střediskem Nymburk.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články