Ivan Plicka v rámci cyklu Sídliště, jak dál?

Zdroj
Jana Kubánková, Fakulta architektury ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
19.05.2014 14:45
Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně technologický standard a příliš jsme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit. Hledání odpovědí na otázky budoucího vývoje těchto specifických území tak reprezentuje jedno z nejdůležitějších témat územního plánování a správy měst.

Zveme Vás na závěrečnou přednášku z cyklu “Sídliště, jak dál?”, ve které tentokrát vystoupí architekt a urbanista Ivan Plicka.

Jižní město aneb cesta tam a zase zpátky.


“Před čtyřiceti lety byla zahájena výstavba našeho největšího sídliště, pražského Jižního Města; následně se do něho začali stěhovat první obyvatelé. Dnes v něm žije již jejich třetí generace. Po roce 1989 byla sídliště označována za králíkárny, cejchu divného bydlení se nezbavila do dnes. Za posledních pětadvacet let lze zaznamenat jen ojedinělé snahy o systémovou proměnu sídlištního prostředí.
Pražské Jižní Město bylo na počátku plodem zjitřených šedesátých let, která i v architektuře a urbanismu přinesla mnoho nadějného. Po roce 1968 však bylo vše jinak.  Rok 1989 přinesl možná naději, reálných kroků se však sídliště prakticky nedočkalo. Po řadu let pracovali pro jihoměstskou radnici architekti Jan Sedlák, Ivan Plicka a Martin Sedlák (SPS architekti); během devadesátých let minulého století vzniklo nespočet studií a projektů, sledujících zásadní proměnu sídliště v město, v dobrou adresu. Většina záměrů zůstala jen v projektech, lokální politika se ubírala svými cestami.
Proměna Jižního Města "shora dolů" se po roce 1989 neuskutečnila. Dnes, v době krize a omezených investičních možností, už nelze velká řešení očekávat. Na pořadu dne je proměna "zdola nahoru".
Přednáška se bude zabývat proměnou přístupů k navrhování a regeneraci sídlišť v průběhu posledních čtyř desetiletí na příkladu pražského Jižního Města.”


Přednáška se uskuteční v budově Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích ve čtvrtek 22.května v 18:30 hod v místnosti 107.

Výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?”, pořádá Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Centrem kvality bydlení, nadací Heinrich Böll Stiftung Prague a Národní sítí zdravých měst. Projekt podporuje Visegrádský fond.

Projekt “Sídliště, jak dál?” zkoumá možnosti přeměny stávajících sídlištních celků ve fungující a atraktivní součásti městské struktury. Součástí projektu je ateliérové zadání v ateliéru Kohout-Tichý, studentský workshop a série šesti tématických přednášek. V první části přednáškového cyklu vystoupí odborníci ze zemí Visegrádu, kteří představí problematiku sídlišť ve středoevropském prostoru a následně je doplní čeští odborníci z řad architektů, urbanistů i teoretiků, kteří se ve své činnosti tématikou sídlišť zabývají. Na podzim letošního roku je plánována mezinárodní konference, která jednak představí výsledky případových studií a analýz zpracovaných v ateliéru a dále uvede hosty z Německa, Francie a Nizozemí, kteří představí realizované nebo probíhající regenerace sídlišť, jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Projekt uzavírá putovní výstava, která bude zahájena na Fakultě architektury ČVUT a následně bude prezentována ve městech a městských částech, které se projektu zúčastnily. Teoretické poznání získané během jednotlivých fází projektu „Sídliště, jak dál?“ shrne také publikace, která zároveň naznačí základní doporučení pro transformaci českých sídlišť.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články