Inventura urbanismu 2015 - Jak učit architekty venkovu?

Výzkumný projekt Venkov – Architektura – Výuka

Zdroj
Filip Landa, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
27.11.2015 06:50
Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současných tendencí a potřeb a jejich vazbám na reálné stavění a pozitivní rozvoj sídel.

Letošní ročník se věnuje výstupům ze zkoumání aktuálních témat věnovaných projektování a plánování na českém venkově.


Smyslem celého projektu je hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských osídlení. A to ve všech měřítcích a formátech, od domu přes veřejný prostor k územním plánům. Nejde o obecnou debatu o venkově, ale především o reflexi práce architekta v prostředí malých obcí a obydlené a osídlené krajiny. Prostředkem této reflexe je pracovní setkávání různých odborníků i poučených laiků ochotných a schopných vzájemně si sdělovat zkušenosti s architektonickou tvorbou ve venkovském prostředí. Smyslem setkávání a formulovaných poučení je vytvořit prostor pro širokou debatu, pořádat a prezentovat různé přístupy k navrhování a v neposlední řadě kompletovat podklady pro výuku na architektonických školách. Protože teprve poučení absolventi a odborníci se mohou stát významnými partnery státu, obcí, organizací a občanů při zdravém rozvoji venkova.

Akce se koná pod záštitou České komory architektů.
Mediálním partnerem IU2015 je časopis ERA21.

Program
1. BLOK – prezentace Programového projektu hl. m. P 2013–15 Metodika zadávání územních plánů aplikovaná na venkovské prostředí

2. BLOK – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

3. BLOK – prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Termín:
27. 11. 2015 (pátek), 9–17 hod.   

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Programová rada: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. Radmila Fingerová, MgA. Bc. Jan Trejbal, Ing. arch. Vít Rýpar

Speciální hosté: MUDr. Milena Černá, prof. Ing. Josef Fanta, CSc., prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Ivana Hujerová, Ivan Němec, Ing. arch. Jan Pešta, RNDr. Jiří Sádlo, CSc., prof. PhDr. Miloš Šejn, PhDr. Miloslava Váňová, Ph.D.

Vystupující: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. Radmila Fingerová, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D., doc. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. arch. Michal Kohout, prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, Ing. Pavlína Maříková, Ph.D., doc. RNDr. Radim Perlín, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Více informací a registrace na konferenci: www.inventuraurbanismu.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články