Ekologické Dny OLOMOUC 2014

19. 4. – 1. 5. VZDOR a SOUMRAK ALTERNATIV?

Zdroj
www.slunakov.cz
Vložil
Tisková zpráva
15.04.2014 13:05
Bělohradský, Höschl, Šiklová, Komárek, Sádlo, Bartlová, Skála, Šejn, Frynta, …
Různé podoby vzdoru jako brána k tradičnímu setkání v Olomouci.

25. 4. - 27. 4. 2014
BESEDY V DIVADLE HUDBY - s procházkami za zpěvem ptáků.
Pátek 25. 4.
16:30     Stanislav Komárek:    Vzdor v přírodě a ve společnosti
Je mezi pampeliškou prorůstající asfaltem a ekologickým aktivistou nějaká podobnost?
18:00    Jiří Sádlo:        Negři a křídlatka
Chvíli bude jedno, kdy jde o osud (prostitutka), o etnikum (Rom) či o druh (akát).
19:30    David Storch:    Co dělat?
Jak vzdorovat neúprosným globálním trendům a s čím se dá ještě něco dělat?
21:00    Noc slavíků        sraz před Divadlem hudby Olomouc
Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci.
Průvodce po zpěvu slavíků a dalších nočních zvucích Jaroslav Koleček.

Sobota 26. 4.

8:00    Zvláštní ptáčci     sraz v 8:00 hodin na Žižkově náměstí
Pozorování ptáků olomouckých parků a vítání ptačího zpěvu s Jaroslavem Kolečkem.
10:00    Cyril Höschl:        Bedřich Smetana – choroba a tvorba 
Demytizace národního klasika, který si navzdory hluchotě uchoval sluchovou imaginaci.
13:30    Zdeněk Pinc:        Sounáležitost a problém morální teologie ve 21. století
Morální teologie chápe Boha s důrazem na vztah s člověkem a v souvislosti s otázkou smyslu života.
15:00     Daniel Frynta    :    Stav Noemovy archy
Ochrana zvířat navzdory lidským preferencím a představám o zvířecí kráse.
16:30    Milena Bartlová:    Dlouhodobě udržitelný vzdor českých husitů
Pokus o přiblížení dlouhodobě udržitelného vzdoru husitů jako politické téma.
18:00    Jiří Pehe:        Vzdor vůči nesmyslnosti je podstatou lidské svobody
Tvrzení, že k současnému společenskému systému neexistuje alternativa, je popřením demokracie.
19:30     Jmenuji se Drtikol:    Jiří Holna, Jiří Němec, Michal Macků
Pořad věnovaný českému fotografovi Františku Drtikolovi. „Jmenuji se Drtikol, drtil jsem kola, která mě svírala. Jsem fotografem. Fotografoval jsem světlem. Píši do duše lidem světlem poznání.“

Neděle 28. 4.
10:00 Václav Bělohradský:    Vzdorující zástupy, povolné společnosti.
O tom, proč jsou náměstí plná protestujících, ale společnosti jsou stále více neschopné změn.
14:00    Jiřina Šiklová:     Má cenu vzdorovat nebo to vzdát?
Je vzdor v současnosti utopie? Vzdorují naivní idealisté, "normální" to vzdají? Mlčet nebo protestovat?
15:30    Daniela Matějková    Zelení aneb Příběhy ze stranického života.
Zelení 2003-2005 aneb Co tady děláš? Zmizni! Dokument o stranickosti, angažovanosti, intrikách.
17:00 Alternativní obrazy světa v politice a jejich naděje na úspěch. Vějíř názorů na smysl „zelených“ alternativ a „zelenou politiku“. Václav Bělohradský, Daniela Matějková a Jana Drápalová (SZ), Jan Hollan (LES), Zuzana Kocumová (Změna), Ivan Rynda (LES), Matěj Stropnický (SZ), Tomáš Tožička (Změna).  

1. 5. 2014 EKOJARMARK
HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC 9:30-17:00
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, Městský máj: stavění májky v 10:00, zahájení kampaně Do práce na kole, Centrum Semafor a bezpečnost na kole, Divadlo Tramtarie na nádvoří radnice: 11:00 O pračlovíčkovi, 14:00 Kluk z plakátu, 16:00 Pirátská pohádka, Olomouc třídí odpad: Technické služby města Olomouce, Sluňákovský stan s OŽP, Barevné dny aneb Jak se točí odpady-EKO-KOM, Plavby na raftech historickou Olomouci s CK Peřej tours, Hanácké glétování, Lesy v Olomouckém kraji – Lesy pro lidi, informace o životním prostředí, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, nevládní organizace, výstavy, kulturní programy,pohled na Olomouc z radniční věže, životní alternativy a pestrost.

KONCERT EDO 2014:     1. 5. 2014     HORNÍ NÁMĚSTÍ
9:30-THE SHOOKIES, 10:30-TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR, 12:30-BRATŘI ORFFOVÉ,
14:00-ŽAMBOŠI, 15:30-MARSHALL MALINOVSKY, 17:00-KRAUSBERRY,
18:30-ANDREJ ŠEBAN BAND, 20:00-PETER LIPA BAND
Zvuk: Fr.Petřík, Sound of Innovation. Za špatného počasí: U klub díky Leoši Friedlovi.

SOUBOJ MĚST OLOMOUC A ZLÍN VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ: EKOJARMARK:
Olomoučané mohou v rámci souboje měst nosit použité baterie na náměstí do stánku ECOBATu.

PUTOVÁNÍ KRAJINOU EDO 2014
Výlety do krajin přírodních i městských
Středa 16. 4.     PO STOPÁCH OLOMOUCKÝCH POPELÁŘŮ. Sraz v 16:00 hodin na autobusovém parkovišti u Tržnice. Exkurze na místo, kam byste se asi jindy nevydali. Autobus.
Sobota 19. 4. PŘÍRODNÍ PARK KLADECKO. JÁN KADLEC. Sraz 9:00 z autobusového nádraží u tržnice. Pro samostatný příjezd auty sraz v 10:00 Hvozd, náves, kaple sv. Václava. Autobus.
Neděle 20. 4. PUTOVÁNÍ ZA FUNKCIONALISTICKOU ARCHITEKTUROU BRNA S JAKUBEM POTŮČKEM. Sraz u Tržnice na parkovišti v 9:00. Autobus.
Sobota 26. 4.   10:00–16:00    ZOO Olomouc na Sv. Kopečku. DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC.
Tajemný les králíka Fleka pro rodiče s dětmi.
Úterý 29. 4. GENIUS POCIT. Dvě komponované krajiny: Dům přírody Františka Skály, Miloše Šejna, M. Fekara a M. Hubáčka v Horce a romantický areál Lichtenštejnů v Nových Zámcích. Sraz v 13:30 hodin před nízkoenergetickým domem Sluňákova v Horce n. Moravou. Autobus.

Kde je uvedena doprava autobusem (AUTOBUS) je nutno se do 12. 4. přihlásit emailem: info@slunakov.cz nebo telefonicky: 585 154 711. Náklady na autobusovou přepravu 100,-Kč.

VÝSTAVY EDO 2014
23. 4. – 23. 5.     MUO Divadlo hudby        MILOS ŠEIN: TVÁŘNOST/FACIALITY
1. 4. – 30. 4.     Galerie Caesar            MILAN KUNC: ZLATÉ OBRAZY (A SOCHY)
30. 4. – 16. 5.     Galerie u Mloka, P centrum    SCHIELEMAN: SCHIELEMAN (fotografie)
1. 4. – 30. 5.     Sluňákov, Horka n. Moravou    MÍSTA SETKÁNÍ. (výstava modelů)
1. 4. – 1. 5.     Sluňákov, Horka n. Moravou    CO VYPRÁVĚL LIST STROMU? (dětské práce)
7. 4. – 9. 5.    Galerie DDM Olomouc        TAJEMSTVÍ DIVOČINY (dětské práce)

DOPROVODNÝ PROGRAM EDO 2014
sobota 12. dubna,     9-17 hodin,           botanická zahrada v Bezručových sadech
Přehlídka lesních mateřských školek. Aktivity pro rodiče s dětmi, pořádají lesní mateřské školy.
středa 30. dubna,     17:30 hodin,           TÉ & Café KRATOCHVÍLE
Karel Nejedlý O METODĚ RUŠ řešící příčiny osobních problémů. Vstupné 120,- pořádá D.Tkadlčík.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: R1 Morava na Prima Love, Český rozhas Olomouc, A2 kulturní čtrnáctideník, Vesmír, Sedmá generace, www.osel.cz, Listy - dvouměsíčník pro kulturu a dialog, Salon literární týdeník deníku Právo, Ekologické bydlení, Olomoucké noviny online, Naše příroda.

Změny programu při množství hostů pravděpodobné. Aktuální a podrobné informace: www.slunakov.cz
0 komentářů
přidat komentář