5. ročník konference Inventura urbanismu: Proč a nač se ptát?

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
04.11.2014 06:35
Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Na základě pokládání otázek vznikla INVENTURA URBANISMU jako cyklus intenzivních setkání, platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Uplynulé ročníky nesly tyto podtituly:
IU 2010: O co opravdu jde?
IU 2011: Co je to vlastně město?
IU 2012: Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy.
IU 2013: Jak zadávat územní plány?

Na loňské konferenci byly představeny výstupy první fáze výzkumného projektu "Metodika zadávání územních plánů, programový projekt Hl.mp 2013-15", který je zpracováván v rámci Programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy "Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace" Fakultou architektury ČVUT. Letošní ročník na Inventuru urbanismu 2013 naváže a představí závěrečné výstupy celého projektu.

"V rámci jednodenní konference bude představena struktura a obsah závěrečných publikací, budou popsány organizační principy a proces zpracovávání. Na dopolední přednášky odpoledne navážou prezentace výstupů jednotlivých týmů", říká Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT a hlavní řešitel výzkumného projektu.

Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodiky zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy - mimo jiné - z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení.

"Chceme nalézt správné zadání územního plánu města. Ptáme se tedy na požadavky na zadání. Proto se musíme ptát na požadavky na rozvoj města, na požadavky na plán tohoto rozvoje a na požadavky na rozhodování o tomto rozvoji. Cílem je aktuální dobře strukturovaná informace, srozumitelně formulované principy a jasná pravidla dohadování", dodává Jehlík.

Termín:
28. 11. 2014 (pátek)   

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze
 Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

Pořádá: Ústav urbanismu FA ČVUT

Přednášející:
Jan Jehlík, Jiří Plos

Účastníci odpoledních prezentací a diskuzí:
Milan Körner, Jan Sedlák, Ivan Plicka, Michal Kohout, Jaroslav Zima, Karel Maier a další.

Více informací a registrace na konferenci: www.inventuraurbanismu.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články